Jar patrí dobrovoľníkom, ktorí sadia budúcnosť. Teraz hľadáme vaše nápady aj na jesenné výsadbové projekty


Aj túto jar sa darí vracať do krajiny život v podobe nových stromov. Tie aktívni dobrovoľníci vysadili v deviatich lokalitách v rámci celého Slovenska, najmä tam, kde zeleň najviac chýba a pomôže krajine. Program Sadíme budúcnosť, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, teraz otvára nové grantové kolo pre všetkých záujemcov, ktorí chcú sadiť stromy túto jeseň. Viac podrobností nájdete na www.sadimebuducnost.sk.  

 Program Sadíme budúcnosť podporuje snahu komunít i jednotlivcov pri zmysluplných výsadbách drevín v otvorenej krajine či sídelnom prostredí. V jarnom grantovom kole, ktoré prebieha v období od marca do mája, program podporil deväť lokalít sumou až 25 400 eur.

Na výbere projektov sa podieľala odborná porota a sú paletou dobrých príkladov, ako sadiť stromy a meniť ráz krajiny s citom, úctou a ohľadom na udržateľnú budúcnosť. V meste Trstená na Orave vznikol nový ovocný sad priamo na sídlisku, pôvodný sad sa obnovoval na Bukovej hirke, v extraviláne obce Bukovce. V známej rekreačnej lokalite Banisko v Brezne podporili už existujúci sad ďalšími stromami na dvoch miestach a podpora mierila aj do Rimavskej Soboty a genofondového sadu občianskeho združenia ZOGOR, ktorí zachraňujú pôvodné druhy a odrody ovocných stromov regiónu Gemer. Úspešný bol aj projekt v obci Halič, kde sa dobrovoľníkom, ktorí si stromčeky adoptovali, podarilo vysadiť až 250 kusov popri novej cyklotrase. V obci Dlhá nad Váhom zas miestni vysadili vetrolam, ktorý slúži aj ako biokoridor a prirodzene tak oddeľuje obytnú časť obce. Výsadby sa dočká ešte projekt Ovocný sad na Rytierovom dvore v Horných Zahoranoch, na Látkach bude vysádzať ovocné stromy neformálna občianska iniciatíva a v Novom Ruskove plánujú výsadbou stromov ochrániť rybník pred silným vetrom v poľnohospodárskej krajine.

Jesenná grantová výzva

 Aj túto jeseň chceme podporiť všetky dobré nápady na výsadby stromov v krajine, mestách a obciach, s ktorými prídu dobrovoľníci z aktívnych komunít. Nové grantové kolo a možnosť podať svoj projektový návrh otvárame 17. apríla, žiadosť možno podať až do 9. júna 2023 do 16:00 prostredníctvom online formulára. Aj tento raz budú naši hodnotitelia dbať na komunitný rozmer výsadieb, vhodný výber drevín a ich pôvod, na význam výsadieb pre krajinu či spoluprácu s odborníkmi. Pri hodnotení sa tiež bude prihliadať na rozpočtové východiská žiadostí, efektívne vynakladanie zdrojov grantu a tiež následnú starostlivosť, ktorá je pre stromy najmä v prvých rokoch po výsadbe kľúčová,“ hovorí Martina Hromadová, programová manažérka programu Sadíme budúcnosť z Nadácie Ekopolis.

Nadácia Ekopolis ako organizátor iniciatívy Sadíme budúcnosť vďačí za podporu generálnemu partnerovi GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o, ale aj finančným partnerom iniciatívy a finančným partnerom výsadieb: Nadácii Slovenskej sporiteľne a spoločnostiam Kaufland, L’Oréal, Answear.sk a Unilever, ktorí podporujú zmysluplné a užitočné aktivity lokálnych združení či obcí, ktorým záleží na budúcnosti a kvalite životného prostredia. Dôležitým partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je tiež spoločnosť SLOVNAFT a.s., ktorá prostredníctvom grantového programu Zelené oázy v roku 2023 podpuje v 26 projektoch výsadby stoviek stromov.

Viac informácií a kontakt pre média: Martina Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, hromadova@ekopolis.sk, +421 908 371 289

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.