Jeseň na Slovensku bude opäť patriť výsadbám stromov. Program Sadíme budúcnosť pomôže v tejto snahe 13 komunitám


Výsadbová iniciatíva Sadíme budúcnosť opäť podporí dobrovoľníkov v ich úsilí vysádzať správne stromy na správnych miestach. Túto jeseň podporí 13 komunitných projektov po celom Slovensku v hodnote viac ako 36 tisíc eur. Vďaka programu vzniká výnimočná databáza výsadieb, ktorá je dostupná online na www.sadimebuducnost.sk

Sadíme budúcnosť každoročne otvára dve grantové kolá, ktoré umožňujú aktívnym dobrovoľníkom z lokálnych komunít získať prostriedky i potrebné rady na sadenie stromov. V aktuálnej, druhej jesennej výzve získalo podporu 13 projektov, ktoré určila komisia zložená z odborníkov a odborníčok spomedzi viac než 30 žiadostí. „Naši hodnotitelia vždy pozerajú na niekoľko dôležitých kritérií, vďaka čomu máme záruku, že podporené projekty budú naozaj realizované kvalitne. Zameriavame sa najmä na druhovú skladbu drevín, pričom uprednostňujeme tradičné domáce druhy a regionálne odrody. Prihliadame na zapojenie miestnej komunity – občianskych združení a iniciatív, škôl, či iných inštitúcií. Posudzujeme i vhodnosť lokality, či sú stromy na danom mieste prínosné a ich výsadba má zmysel z dlhodobého hľadiska. Dbáme i na povýsadbovú starostlivosť, ktorú zároveň kontrolujeme v nasledujúcich rokoch,“ približuje programová manažérka iniciatívy, Martina Hromadová.

Jesenné výsadby sa začnú realizovať približne v októbri, keď bude počasie pre výsadbu stromov najpriaznivejšie. Medzi žiadateľmi sú jednotlivci, občianske združenia, zástupcovia miest a obcí. Tento rok sa o podporu zaslúžili projekty z Banskej Štiavnice, Bošácej, Dlhej nad Váhom, Babína, Brhloviec, Pezinka, Levíc, Nitry, Partizánskeho, Kremnice, Bánova, Šalgočky a Hnúšte. Zoznam podporených projektov nájdete na tomto odkaze.

Cieľ iniciatívy sa nám darí napĺňať aj vďaka jednotlivým partnerom zo súkromného sektora, ktorí sa k nám počas roka pridávajú a vnímajú význam týchto projektov. Iniciatíva ako taká mohla vzniknúť a už dva roky pretrvávať najmä vďaka generálnemu partnerovi, spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o. Aj túto jeseň ďakujeme a držíme palce najmä aktívnym občanom, ktorí výsadbové projekty realizujú v lokalitách naprieč Slovenskom,“ uzatvára Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. Výsadby podporili Kaufland, Nespresso, Slovnaft, L’Oréal a Green Print.

Celkovo program doteraz podporil výsadbu približne 3000 stromov v takmer 40 lokalitách po celom Slovensku za účasti viac než tisícky dobrovoľníkov. Takýmto spôsobom chce program podporiť napĺňanie cieľa Európskej komisie vysadiť v EÚ do konca roka 2030 aspoň 3 miliardy stromov.

Kontakt pre média a viac info: Martina Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, hromadova@ekopolis.sk, +421 908 371 289

O programe Sadíme budúcnosť:

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk alebo www.ekopolis.sk.

FB: Sadíme budúcnosť   IG: @sadime.buducnost

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.