Na jesenné výsadby stromov sa rozdelilo viac ako 36 tisíc eur. Podporu získalo 13 komunít, ktoré sa rozhodli sadiť budúcnosť


Banská Bystrica, 24. november 2023

 V jesennom grantovom kole získali financie na výsadby neziskové organizácie, školy, obce či inštitúcie, ktoré sa rozhodli stromy vysadiť na miestach, kde prirodzene rástli v minulosti, no vplyvom človeka postupne vymizli. Program Sadíme budúcnosť podporil 13 lokálnych komunít sumou viac ako 36 tisíc eur, ktoré umožnili vysádzať nové sady, vetrolamy alebo aleje. Prehľadnú mapu podporených výsadieb nájdete na www.sadimebuducnost.sk. Od 1. decembra navyše môžete svoj nápad na výsadbu prihlásiť v ďalšom otvorenom grantovom kole.

 Program Sadíme budúcnosť vznikol, aby lokálne komunity a dobrovoľníci z každého kúta Slovenska dostali príležitosť realizovať svoj nápad a postupne mohli vracať stromy do krajiny, kam prirodzene patria. Je to totiž jeden z najjednoduchších a najdostupnejších nástrojov, ako krajine pomôcť pri adaptácii na zmenu klímy,“ približuje zámery iniciatívy programová manažérka Sadíme budúcnosť, Martina Hromadová. Túto jeseň sa vďaka programu Sadíme budúcnosť podarilo vysadiť viac ako 670 kusov drevín. Celkovo tak program priniesol krajine už viac ako 4000 nových prírastkov.

Aj tento rok sú medzi podporenými občianske združenia, zástupcovia miest a obcí, ako aj školy či tento raz aj Psychiatrická nemocnica z Kremnice. „V týchto projektoch vidieť zápal jednotlivcov, ktorí prídu s nápadom a ten je pomerne nákazlivý. Dokáže aktivizovať celú komunitu pre dobrú vec a ľudí dokáže aj dnes spájať. Navyše, tieto stromy budú mať o niekoľko rokov nezastupiteľný prínos a zmysel,“ pokračuje Hromadová.

Obnova sadu, návrat tradície aj riešenie problémov

Výsadby sa začali realizovať začiatkom októbra a počasie im túto jeseň praje. „Zámery projektov sú rôzne – buď si chcú dobrovoľníci vysadiť stromy, aby z nich mali úžitok, školy ich využívajú na učenie a spríjemnenie prostredia pre svojich žiakov, ale nájdu sa i takí, ktorí chcú výsadbou zachovať svoje tradície, ktoré postupne miznú, či prinavrátiť pôvodné druhy stromov do historických sadov. Všetkých však spája jedno – odkaz, ktorý chcú zanechať pre ďalšie generácie,“ dopĺňa Hromadová.

Včelársky skanzen v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre pôvodne slúžil ako náučný chodník, kde bolo umiestnených 14 včelínov dovezených z celého Slovenska pôvodne postavených v 19.-20. storočí. Pôvodné dreviny mali menovky a boli tu osadené informačné tabule, ktoré približovali život včiel, informácie o včelárení a rastlinách vhodných pre včely a opeľovače. Avšak za posledné roky Včelársky skanzen chátra. Dobrovoľníci sa preto pustili do celkovej revitalizácie tohto priestoru, súčasťou ktorej bola i výsadba 14 vzrastlých stromov rôznych druhov, ktoré sú vhodné pre život včiel a opeľovačov.

Pôvodný sad Botanickej záhrady v Banskej Štiavnici už má svoje roky a dôkladná revízia ukázala, že časť stromov vykazovala nevyhovujúci zdravotný stav, a preto sme sa rozhodli ho obnoviť a navrátiť mu krásu a úžitok, ktorý plnil. Priestor bol pôvodne využívaný pre praktickú výučbu žiakov počas odborných praxí, avšak pomológii nebola venovaná pozornosť. Posledné roky sme nadviazali spoluprácu so skupinou ľudí, ktorá v sade začala realizovať kurzy rezu, množenia stromov a determinácie jednotlivých odrôd,“ hovorí Ivana Šimková, učiteľka zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, ktorá projekt revitalizácie historického sadu realizovala. Celkovo sa tu podarilo vysadiť 50 kusov pôvodných drevín a zapojiť takmer 200 dobrovoľníkov.

Naopak nový sad vznikol v areáli Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya v Kremnici. „Keďže sa nám podarilo vytvoriť novú záhradu, tak sme vedľa nej chceli spraviť malý ovocný sad s pôvodnými ovocnými stromami, ktoré zveľadia miesto medzi záhradou a prírodným amfiteátrom. Pôvodne tu totiž bola lúka, ktorá sa len kosila a na nič neslúžila. Nový sad bude vypĺňať priestor, aj slúžiť pacientom v rámci terapií,“ uviedol Peter Imrich, organizátor projektu v Kremnici.

Nových stromov sa dočkali aj v Bošáci, kde vysadili 35 stromov pôvodných ovocných odrôd. Najväčšou bola výsadba v Dlhej nad Váhom, kde miestna komunita dobrovoľníkov vysadila už druhú etapu vetrolamu s takmer 200 stromami, ktorá funkčne oddeľuje obývanú časť obce od poľnohospodársky využívanej pôdy. Do výsadieb sa zapojilo aj mesto Partizánske, mesto Levice sadilo lipové stromoradie popri potoku Podlužianka v centre, či žiaci z Babína. Prirodzenú ochranu cintorína vďaka stromom dosiahli aj obyvatelia obce Brhlovce a akčná skupinka dobrovoľníkov z občianskeho združenia Zelená hliadka Pezinok vysádzal pod Karpatmi stromy až v dvoch lokalitách. Výsadbovú sezónu uzavreli výsadby v obciach Šalgočka a Bánov a tiež žiaci na Strednej odbornej škole v Hnúšti.

„Pre iniciatívu je kľúčová podpora generálneho partnera spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o. a ma výsadby prispievajú hlavní partneri Kaufland Slovenská republika, Slovnaft a.s., značka Nespresso a L’Oréal a projekt Green Print. My opäť ďakujeme a držíme palce najmä aktívnym občanom, ktorí výsadbové projekty realizujú a o stromy sa aj naďalej starajú,“ uzatvára Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Celkovo program doteraz podporil výsadbu viac ako 4000 stromov vo viac ako 50 lokalitách po celom Slovensku za účasti tisícok dobrovoľníkov. Takýmto spôsobom chce program podporiť napĺňanie cieľa Európskej komisie vysadiť v EÚ do konca roka 2030 aspoň 3 miliardy stromov.

Kontakt pre média: Martina Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, hromadova@ekopolis.sk , +421 908 371 289

 O programe Sadíme budúcnosť:

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk alebo www.ekopolis.sk.

FB: Sadíme budúcnosť   IG: @sadime.buducnost

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.