Pomoc osobám z Ukrajiny: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 2. kolo Výzvy


Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 2. kolo Výzvy

 

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Cirkevná škola v prírode
 • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Cirkevná škola v prírode
 • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Stiahnuť ako PDF – vyradení

 

Podaktivita 1.1

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

 • PRELIEZKA, o.z.

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

 • PRELIEZKA, o.z.

Stiahnuť ako PDF – neschválení

 

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Berkat Slovensko, o.z.
 • FIREMEDICAL o.z.
 • Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
 • Občianske združenie Brána do života
 • ORMIS n.o
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
 • Slovenský skauting, o. z.
 • Stará jedáleň
 • Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva
 • Vaša charita, n.o.
 • ZADOBE

 

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Berkat Slovensko, o.z.
 • Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica
 • FIREMEDICAL o.z.
 • Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
 • Občianske združenie Brána do života
 • ORMIS n.o
 • Prešovský hudobný spolok Súzvuk
 • Rozmanita
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
 • Slovenský skauting, o. z.
 • Stará jedáleň
 • Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva
 • Vaša charita, n.o.
 • ZADOBE

Stiahnuť ako PDF – schválení

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.