Pomoc osobám z Ukrajiny: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 3. kolo Výzvy


Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 3. kolo Výzvy

 

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Svet mladých n.o.
 • FEDDY IT, o.z.

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Svet mladých n.o.

Stiahnuť ako PDF – vyradení 3.kolo

 

Podaktivita 1.1

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

 • MAS Orava

Stiahnuť ako PDF – neschválení 3.kolo

 

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Aregala Slovensko
 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • Komunitná nadácia Bardejov
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z.
 • Občianske združenie SAMARIA
 • Prosperity
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec
 • Slovenský Červený kríž, územný spokoj Snina
 • Spoločenstvo kresťanov Christiana

 

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • FEDDY IT, o.z.
 • Komunitná nadácia Bardejov
 • Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z.
 • Nadácia Milana Dubca
 • Občianske združenie Centrum pre matku a dieťa Radosť
 • Občianske združenie SAMARIA
 • Ostrov pomoc, o.z.
 • Pressburg academy
 • Prosperity
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec
 • Slovenský Červený kríž, územný spokoj Snina
 • Spoločenstvo kresťanov Christiana
 • Ukrainska spilka
 • Ukrajinské kultúrne centrum, o.z.
 • Ukrajinský dom Žilina

Stiahnuť ako PDF – schválení 3.kolo

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.