Pomoc osobám z Ukrajiny: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 4. kolo Výzvy


Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 4. kolo Výzvy

 

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Stiahnuť ako PDF – vyradení 4.kolo

Podaktivita 1.1

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

Stiahnuť ako PDF – neschválení 4. kolo

 

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

  • Centrum rodiny, .no.
  • Liga za duševné zdravie SR, o.z.

 

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

  • Centrum rodiny, .no.
  • Liga za duševné zdravie SR, o.z.
  • Malý Berlín

Stiahnuť ako PDF – schválení 4. kolo

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.