Pomoc osobám z Ukrajiny: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 5. kolo Výzvy


Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 5. kolo Výzvy

 

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia
(nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves
 • Africko-Slovenská Únia

Stiahnuť ako PDF – vyradení 5.kolo

Podaktivita 1.1

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP
(zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP)

 

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Africko-Slovenská Únia
 • Diakonické združenie Betánia
 • Dobrovoľnícky hasičský zbor Prešov
 • GEMERAN o.z.
 • Mareena O.Z.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum

 

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Diakonické združenie Betánia
 • Dobrovoľnícky hasičský zbor Prešov
 • GEMERAN o.z.
 • Mareena O.Z.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum

Stiahnuť ako PDF – schválení 5.kolo

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.