Sadíme budúcnosť opäť hľadá dobrovoľníkov, ktorí chcú na jar sadiť stromy. Získať môžu financie na stromy, náradie aj následnú starostlivosť


Sadiť budúcnosť môže každý! Grantový program je tu pre tých, ktorí chcú vytvárať lepšie podmienky pre život v sídlach i v krajine mimo les. Iniciatívu vedie Nadácia Ekopolis, ktorá už 30 rokov aktívne zveľaďuje životné prostredie a občiansku spoločnosť na Slovensku. V jarnom kole môžu aktívni dobrovoľníci žiadať o finančnú podporu na svoje výsadbové projekty až do výšky štyri tisíc eur. Výzva je otvorená do 15. januára 2024 a všetky detaily ponúka web www.sadimebuducnost.sk.

Program Sadíme budúcnosť sa zameriava na podporu výsadieb funkčnej zelene v kultúrnej krajine mimo lesa, ktorá je najviac poznačená činnosťou ľudí. Podporuje nápady na výsadby, ktoré prihlásia dobrovoľníci z miestnych neziskových organizácií, škôl, spolkov, inštitúcií, či samospráv. Grantový program ponúka okrem pokrytia výsadbového materiálu, terénnych úprav a odborného poradenstva aj jeho dopravu, nákup pomocného materiálu, či náradia, propagáciu a následnú starostlivosť, ktorá je mimoriadne kľúčová po dobu minimálne 3 rokov. „Chceme, aby boli naše výzvy prehľadné a jednoduché pre všetkých záujemcov, no zároveň si udržať vysokú kvalitu ich prevedenia. Výsadba stromov, hoci nie je univerzálny nástroj, je jeden z najdostupnejších, ktoré máme a ktoré vieme ponúknuť pri zlepšovaní života v našej krajine,“ uvádza Martina Hromadová, programová manažérka z Nadácie Ekopolis. Takisto pracovníci nadácie ponúkajú aj odborné konzultácie nápadov, ktoré vedú k úspešným realizáciám.

Stromy sú mimoriadne účinné čistiarne vzduchu a v lete pre naše prehriate mestá fungujú ako klimatizácie. Zadržiavajú vodu a pomáhajú zlepšovať miestnu biodiverzitu. Aj v tejto výzve preto radi podporíme všetkých, ktorí chcú aktívne pomôcť našej krajine vyrovnávať sa s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy,“ upresňuje zámer výzvy Hromadová. Podporované budú ovocné sady, aleje, remízky a vetrolamy, či líniové výsadby. Podrobné podmienky žiadosti do grantového programu záujemci nájdu v dokumente Propozície – jar 2024.

O grant je možné požiadať prostredníctvom online formulára. Uzávierka jarného grantového kola je naplánovaná na 15. januára o 16:00 hod. O podporených projektoch rozhodne odborná komisia na základe zverejnených kritérií. Výsledky budú oznámené koncom februára 2024.

Generálnym partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je spoločnosť GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. O podporu výsadieb sa zaručujú finanční partneri výsadieb z firemného sektora. Odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Kontakt pre viac informácií: Martina Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, hromadova@ekopolis.sk, +421 908 371 289

O programe Sadíme budúcnosť:

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk alebo www.ekopolis.sk.

FB: Sadíme budúcnosť   IG: @sadime.buducnost

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.