BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania


Projekt BEEznis je trvalo udržateľný nástroj pre environmentálne vzdelávanie verejnosti v oblasti včelárstva a opeľovania, zároveň však rieši potreby ľudí v oblastiach sociálnych a ekonomických. Tento projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom, ktoré tvoria Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Hovorí sa, že ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života. Keďže až 81 % rastlín je opeľovaných hmyzom, stáva sa pre ľudstvo tento výrok hodný veľkej pozornosti. Počet opeľovačov sa znižuje, v niektorých krajinách, a to najmä v USA vzniká kolaps, pri ktorom ročne uhynie 30 % včelích kolónií. Preto je teraz ten správny čas zvýšiť pozornosť na súčasný fenomén znižovania stavu opeľovačov.

„Je viac než žiadúce opätovné zatraktívnenie včelárenia pre nových ľudí, informovať verejnosť o potrebe opeľovačov v krajine a význame pre samotných ľudí. Naučiť ich, ako sami môžu pomôcť hmyzu vo svojej záhradke a ukázať im súvislosť, že keď kupujú med od suseda pomáhajú tak aj sebe, komunite a svojmu okoliu,“ uvádza David Turčáni z občianskeho združenia kRaj.

Región Kokavska v Malohonte bol v minulosti bohatý na včelárov, včelnice sa nachádzali vo veľkých počtoch v každej obci. Počet včelárov sa ale postupne znižoval, lebo starých včelárov nenahradil dostatočný počet mladých včelárov. Stavy včelníc znížila aj nákaza včelstiev, včelí mor zasiahol celý región, včelnice zanikli a včelári sa už k svojej tradícii nevrátili. Nízke stavy včelstiev sa neprejavujú len v zániku tradície, ale aj v krajine, kde klesol počet včiel – opeľovačov. Klesajú výnosy aj v poľnohospodárskej produkcii a zároveň tým klesá biodiverzita krajiny.

BEEznis – včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania je jedinečný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť nový typ environmentálneho vzdelávania v oblasti opeľovania krajiny pre širokú verejnosť a školy, ktorému sa na Slovensku venuje minimálna pozornosť. Celé vzdelávanie sa venuje budúcim profesionálnym včelárom. „Zážitkový vzdelávací program pre všetky stupne škôl a pre širokú verejnosť spája prednášku, priame pozorovanie včiel, ochutnávku medov a tvorivé dielne do jedinečného programu. Program ponúkame aj pre širokú verejnosť so záujmom o vzdelávanie v oblasti včelárenia a opeľovania krajiny, vhodný pre organizované aj neorganizované skupiny, detské tábory a teambuildingové akcie pre firmy. Aktivita pozostáva z podujatí na vzdelávacej včelnici v Liešnici (Kokava nad Rimavicou) alebo priamo na školách. Doteraz vzdelávací projekt absolvovalo 1012 žiakov zo škôl a 641 dospelých,“ dopĺňa David Turčáni.

Občianske združenie kRaj spolupracuje pri aktivitách projektu s občianskym združenim ByBi, ktoré sa v Nórsku venuje mestskému včeláreniu. Zároveň tento projekt vytvoril podmienky pre nové pracovné príležitosti v oblasti včelárenia a výrobkov z produktov včelárenia, predovšetkým marginalizované skupiny v regióne (Rómovia, ľudia s mentálnym a fyzickým hendikepom, dlhodobo nezamestnané ženy, vidiecke obyvateľstvo).„V rámci kurzu spracovania včelích produktov sme vyškolili 27 ľudí. Kurz v Lučenci navštevovali klienti Domova sociálnych služieb Slatinka. Tí svoje produkty úspešne predávali na jarmokoch a festivaloch v regióne. Našou ďalšou víziou je spoločne s DSS Slatinka vytvoriť chránenú dielňu.  V Kokave nad Rimavicou boli cieľovou skupinou Rómovia a predaj ich výrobkov zabezpečuje priamo naše občianske združenie. Praktický kurz chovu včiel do konca septembra 2015 navštevujú 20 nezamestnaní z regiónu. Po zvládnutí základov včelárstva získajú do prenájmu včelstvá, úle a včelárske pomôcky. Predaj medu a včelích produktov budú môcť realizovať priamo alebo s pomocou nášho združenia,“ približuje David Turčáni.

Projekt rieši environmentálne problémy klesajúceho počtu opeľovačov a s tým spojeného znižovania biodiverzity krajiny. Zlepšovaním tejto situácie sa snaží vytvárať aj lepšie sociálne a ekonomické postavenie občanov v regióne, predovšetkým marginalizovaných skupín a dlhodobo nezamestnaných.

Občianske združenie kRaj je environmentálnou a kultúrnou neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v banskobystrickom a nitrianskom kraji od roku 2007. Venuje sa obnove tradícií ako je včelárstvo, keramika a košikárstvo, buduje náučné lokality, dlhodobo spája tvorivosť a environmentálnu výchovu vo svojich tvorivých dielňach s ekologickým obsahom.

Informácie o projekte: Mgr. David Turčáni, PhD., david@kraj.sk, 0948 343 289, www.kraj.sk,www.vceli.kraj.sk, beesiness.kraj.sk/sk/.


 

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.