Fotografická súťaž „Do práce na bicykli“ odštartovala


Aj v roku 2018 sme vyhlásili fotografickú súťaž Do práce na bicykli, ktorá mala minulý rok veľký úspech 🙂

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o bicykli ako dopravnom prostriedku a propagácia súťaže Do práce na bicykli.

Podmienky súťaže
Podmienky a posielanie fotografií

 • Súťažiaci môže poslať do súťaže fotografiu, ktorá podľa neho dobre vystihuje tému súťaže, ktorou je “Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce”.
 • Súťažiaci môže do súťaže poslať iba vlastné autorské fotografie.
 • Žáner súťažnej fotografie je voľný, závisí na uvážení a výbere súťažiaceho.
 • Posielanie fotografií bude prebiehať:
  • prostredníctvom aplikácie Instagram. Súťažiaci označí svoju fotografiu hashtagom „#dopracenabicykli“ a označí „@nadaciaekopolis“, aby sme Vás vedeli vyhľadať.
  • prostredníctvom e-mailu (v prípade, že nemá aplikáciu Instagram). Súťažiaci pošle fotografiu v prilohe na e-mail:  fotoekopolis@gmail.com, do predmetu napíše “Fotosúťaž” a uvedie svoje meno a kontakt.
 • Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je do 31. mája 2018.

Prezentácia fotografií a hlasovanie

Fotografie zaslané cez instagram budú prezentované formou súťažného albumu na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka FOTKY a fotografie zaslané prostredníctvom e-mailu budú zverejnené na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis

Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to:

1) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu – podstránka Fotky. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorá získa najviac hlasov od verejnosti,

2) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis,

3) “Cena Nadácie Ekopolis”. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorú vyberie Nadácia Ekopolis.

Princípy hlasovania verejnosti:

 • hlasuje sa pomocou tlačítka “Srdiečko” (na Instagrame) / “Páči sa mi to” (na Facebooku) pod fotografiou,
 • účastník hlasovania môže pridať svoj hlas ľubovoľnému počtu fotografií v albume,
 • víťazom súťaže sa stane ten súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov pod svojou fotografiou.

Ďalšie informácie

 • Fotografická súťaž bude vyhodnotená na Slávnostnom vyhlásení výsledkov Do práce na bicykli.
 • Víťazi všetkých troch kategórií získajú poukážku na nákup v hodnote 100 € v cyklistickom e-shope www.bikeshop.sk.
 • Za vyhodnotenie fotografickej súťaže je zodpovedná Nadácia Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.
 • Zaslaním súťažnej fotografie udeľuje jej autor Nadácii Ekopolis neobmedzený nevýhradný súhlas s jej využitím pre neziskovú propagáciu bicyklovania, cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Zaslaním súťažnej fotografie tiež autor prehlasuje, že disponuje súhlasom osôb, ktoré sú na fotografii znázornené a nesie zodpovednosť za prípadné porušenie práv alebo nárokov spôsobené zverejnením ich fotografie.
 • Podrobnejšie informácie a dotazy: Martina Ragalová, ragalova@ekopolis.sk, 0908 371 289.

Všetky informácie nájdete TU alebo na oficiálnej stránke súťaže.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.