Nadácia Ekopolis hľadá nového člena tímu


Nadácia Ekopolis hľadá do svojho tímu kolegyňu alebo kolegu pre tému včasnej starostlivosti o rozvoj detí z rómskych komunít.

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou realizuje už tretí rok Program rozvoja rómskych komunít. Jeho cieľom je upozorňovať na spoločenské výzvy, akými sú zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania, či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. V tejto súvislosti podporujeme projekty, kde cieľom je zlepšenie situácie Rómov vo vybraných obciach a naplnenie k základných potrieb, ako je bývanie či vzdelanie. Zároveň upozorňujeme na aktivity, ktoré prispievajú ku prekonaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí – spropagovať overené postupy a pozitívne príklady.

Vytvorenie pracovnej pozície súvisí s posilnením zamerania tohto programu na tému včasnej starostlivosti o rozvoj detí z rómskych komunít.

Pracovná náplň

V prvom roku bude spočívať najmä v spracovaní analýzy doteraz známych použitých prístupov v tejto oblasti, a to najmä v regióne stredného Slovenska. Tiež v nadviazaní vzťahov s komunitami, mimovládnymi organizáciami a verejnými inštitúciami, ktoré sú pre túto tému relevantné.

V ďalšom období predpokladáme väčší dôraz na rozvojové aktivity v tejto téme – definovanie stratégického zamerania, ďalší rozvoj spolupráce s inými subjektami, definovanie reálnych a účinných modelov a nástrojov, v závislosti na možnostiach aj návrhy nových politík a opatrení.

Odborné požiadavky

  • Orientácia v oblasti verejných politík a praktických prístupov vo vzťahu k integrácii Rómov, špeciálne v oblasti týkajúcej sa vzdelávania a práci s deťmi
  • Skúsenosti s metodickým spracovaním a analýzou terénnych údajov

Personálne predpoklady

  • Samostatnosť a zodpovednosť pri plnení pracovných úloh
  • Výborné komunikačné schopnosti

Iné predpoklady

  • Možnosť pracovať z Banskej Bystrici
  • Angličtina na dobrej používateľskej úrovni výhodou (hovorená aj písaná)
  • Vodičský preukaz B výhodou

Finančné ohodnotenie: dohodou, primerané práci v neziskovej organizácii

Nástup: Apríl 2018

Kontakt: Peter Medveď, 0903521614, medved@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.