Pád Železnej opony pred 30 rokmi si pripomíname aj pohľadom na Európsky zelený pás, ktorý po nej ostal


V dňoch 19.-21. augusta 2019 sa koná študijná cesta deviatich novinárov z 5 krajín po výnimočnom, viac ako 12 500 km dlhom koridore pozdĺž bývalej Železnej opony– Európskom zelenom páse, ktorý je pripomienkou rozdelených hraníc na východnú a západnú Európu. Cieľom podujatia je bližšie spoznať túto unikátnu oblasť a ciele jej ochrany, aby ju tak mohli priblížiť čitateľom, divákom a poslucháčom. Novinári navštívia významné prírodné a historické lokality v oblasti Neziderského jazera, Malých Karpát a Záhoria. Cesta je organizovaná v rámci medzinárodného projektu Dare to Connect, ktorý pod vedením BUND Bavorsko realizuje na Slovensku Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody SR. 

Európsky zelený pás (European Green Belt), nachádzajúci sa pozdĺž slovensko-rakúskej a maďarsko-rakúskej hranice je pripomienkou nepriedušne stráženej hranice medzi neslobodou a slobodou. Do prihraničnej oblasti bol totiž za komunizmu pod hrozbou smrti zakázaný vstup a tak tu paradoxne boli priaznivé podmienky pre neporušenú prírodu. Dnes nám Európsky zelený pás jedinečným spôsobom pripomína, že Európa bola rozdelená a na hranici zomierali ľudia, ktorí túžili po slobode.

Tridsať rokov po páde Železnej opony je Európsky zelený pás unikátnym symbolom mierovej medzinárodnej spolupráce, predstavujúcej samotnú európsku ideu,“ povedal Prof. Dr. Hubert Weiger, predseda organizácie BUND (Priatelia Zeme Nemecko), ktorá novinársku cestu organizuje a ktorá patrí medzi iniciátorov Európskeho zeleného pásu. Nemecká spolková krajina Durínsko v roku 2018 vyhlásila 763 km dlhú oblasť pozdĺž bývalej Železnej opony za národnú prírodnú pamiatku, čo je dobrý impulz pre úsilie o zápis Európskeho zeleného pásu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Vysoká hodnota Európskeho zeleného pásu spočíva okrem jeho historického odkazu aj vo vzácnych prírodných územiach, ktoré sa podĺž neho nachádzajú. Ide o 49 národných parkov (z ktorých 19 je cezhraničných) a celkovo 7.319 chránených území v zóne 25 km na oboch stranách bývalej hranice. Cieľom projektu Dare to Connect (D2C),  ktorý realizuje 11 organizácií z 8 krajín (medzi nimi Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody), je lepšie prepojenie týchto území, aby sa Európsky zelený pás stal celistvejší a vytvoril jedinečne dlhý ekologický koridor naprieč Európou.

Slovensko má v tomto kontexte osobitné postavenie, pretože práve na ňom sa križujú dva ekologické koridory, ktoré majú pre Európu nesmierny význam – Európsky zelený pás a Alpsko-karpatský koridor,“ hovorá Ivan Koubek zo Štátnej ochrany prírody SR. „Preto sú do projektu Dare to Connect zapojené dve naše chránené územia, CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie,“ dopĺňa Koubek.

Územiu pozdĺž slovensko-rakúskej hranice sa naša nadácia venuje už desať rokov. Našou snahou je jednak ochrániť jeho prírodné hodnoty, ako aj predstaviť jeho historický a prírodný odkaz verejnosti doma i v zahraničí,“ hovorí Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis. „Preto sme sa aj  zapojili do projektu Dare to Connect a chceme rozvíjať diaľkovú cykloturistickú trasu Eurovelo 13 Cesta Železnej opony,“ dodáva.

 V rámci projektu D2C zmapovali odborníci z nadácie spolu s pracovníkmi štátnej ochrany prírody ekologické bariéry v území a identifikovali možné miestne ekologické koridory. „Zistili sme napríklad, že v území je takmer 300 km plotov, ktoré predstavujú pre migrujúcu zver väčšiu či menšiu prekážku,“ približuje situáciu Paulíková. Pri mapovaní a jeho vyhodnocovaní hrajú v projekte veľkú úlohu moderné technológie, popri terénnom prieskume sú napríklad využívané podrobné a aktuálne snímky Zeme, získané družicami EU-Sentinel.

V ďalších fázach projektu D2C na Slovensku budú obe organizácie komunikovať s vlastníkmi a užívateľmi území a s príslušnou verejnou správou o tom, ako je možné zmeniť hospodárenie v krajine tak, aby sa v nej uľahčil pohyb zvierat a vytvorila sa kvalitná sieť ekologických koridorov. „Môžeme síce chcieť pre krajinu to najlepšie, ale bez dohody s ľuďmi, ktorí v nej žijú a pracujú, to nie je možné“, dodáva na záver Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis.

Viac informácií o projekte DaRe to Connect nájdete tu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d2c alebo tu: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/d2c-dare-connect

Kontakt: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.