Pozvánka na prednášku Spoľach, o.z.


Alzheimerova choroba v rodine. Čo ďalej?

Prednáška súvisí s projektom Nadácie Ekopolis a B.Braun v Galante .

V Galante sme vytvárali štúdiu a realizovali jej prvú časť na úpravu priestrov pri novom zariadení pre seniorov a klientov s ľahším mentálnym hendikepom, ktoré pribudlo v prevádzke B.Braun po modernizácii budovy dialýzy v Galante. S pomocou odborníkov sme vytvorili návrh priestoru, ktorý je inšpirovaná tzv. terapeutickými záhradami. Osobitne pre osoby s ochorením demencie Alzheimeroveho typu pobyt v terapeutickej záhrade redukuje pocity smútku, osamelosti, zmätenosti a navodzuje pocity radosti a pokoja bez ohľadu na kognitívne schopnosti jednotlivca.

Prednášať bude Miroslava Tokovská.

Kedy?

27.6. od 16:00 do 18:00 v Diecéznom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica

Prednáška je bezplatná.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.