Revitalizácia verejných priestorov pre B.BRAUN

Nadácia Ekopolis pokračovala v roku 2017 v spolupráci so spoločnosťou B.Braun, ktorá sa týkala revitalizácie areálu pri dialyzačnom stredisku v Galante.

Cieľom projektu bolo zatraktívniť priestory okolo nového zariadenia pre seniorov a klientov s ľahším mentálnym hendikepom, ktoré pribudlo v prevádzke B.Braun po modernizácii budovy.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s plánovaním verejných priestorov Nadácia Ekopolis zabezpečila vypracovanie ideovej koncepcie – štúdie areálu a následne aj dokumentácie pre realizáciu prvej časti úprav, ktorá bude ukončená na jar 2018.

Celková koncepcia úprav priestoru je inšpirovaná tzv. terapeutickými záhradami, ktorých zmyslom je stimulovanie ľudských zmyslov a ktoré majú zvláštny význam práve pre seniorov a osoby s ochorením demencie Alzheimeroveho typu. U nich pobyt v terapeutickej záhrade redukuje pocity smútku, osamelosti, zmätenosti a navodzuje pocity radosti a pokoja bez ohľadu na kognitívne schopnosti jednotlivca. Preto štúdia úprav obsahuje návrhy rôznych prvkov od doplnenia zelene a záhradného mobiliáru, cez osadenie vyvýšených záhonov použiteľných aj na terapiu klientov, až po krmítka a búdky pre vtákov, ktoré zabezpečenia „pohyb“ v záhrade aj počas obdobia, kedy nebude vhodné počasie na pobyt vonku a priestor bude možné pozorovať skôr spoza okien zariadenia.

Autormi štúdie sú Mária Bihúňová, Andrea Igazová a Martina Paulíková, cennými radami prispela PhDr. Miroslava Tokovská, PhD., ktorá sa dlhodobo téme terapeutických záhrad venuje a v súčasnosti pôsobí v Nórsku, ďalej riaditeľka n.o. DOMINIK pani Erika Sučanská z Veľkej Lehoty, kde je jedna z mála terapeutických záhrad na Slovensku, ako aj s pani Ľubica Golianová z občianskeho združenia SPOĽACH z Banskej Bystrice.

Vlastnú úpravu záhrady má v prvej etape na starosti špecializovaná spoločnosť ASAD – Ing. Andrea Igazová z Nitry. Tá zabezpečí záhradnícke úpravy areálu: založenie nových trvalkových záhonov s pestrou výsadbou kvetov a byliniek, dosiatie trávnatej plochy a čiastočne premenu na kvetnatú lúku, výsadbu živých plotov na oddelenie záhrady od parkoviska, ale aj osadenie lavičiek. Po ukončení prvej etapy úprav bude spoločnosť B.Braun môcť postupne dopĺňať priestory okolo budovy podľa spracovanej štúdie tak, aby výsledná plocha napĺňala potreby klientov aj návštevníkov zariadenia.

V minulosti (2015) prebehla úprava areálu Dialyzačného strediska v Partizánskom.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.