Stromy namiesto letákov: V roku 2018 budú vďaka veľkoobchodu METRO a Nadácii Ekopolis podporené tri výsadby zelene na Slovensku


Program Nadácie Ekopolis Stromy miesto letákov  finančne  podporí  veľkoobchod METRO aj v roku 2018. V ôsmom ročníku získali podporu tri najlepšie nápady v celkovej hodnote 2 200 eur. Suma bola vyzbieraná z príspevkov za registráciu každého zákazníka spoločnosti METRO, ktorý sa rozhodol zameniť papierový leták za elektronický, a to vo výške jedného eura za každý leták. Program má prispieť k oživeniu zelene a podporiť výsadbu stromov na Slovensku.

 Program Stromy namiesto letákov má jasný cieľ – motivovať registrovaných zákazníkov METRO, aby letáky odoberali v elektronickej podobe namiesto papierovej. Takto usporené náklady sa investujú práve do projektov spojených s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku, čím sa prispieva k zlepšeniu životného prostredia, k starostlivosti, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našich miest a obcí.

 „METRO už sedem rokov spolupracuje s Nadáciou Ekopolis, za ten čas sme spoločne podporili množstvo zmysluplných projektov, ktoré priniesli pozitívnu atmosféru prírody do rôznych častí Slovenska. V tomto spoločnom úsilí chceme pokračovať aj v ďalšom roku a spoločne tak zveľaďovať zeleň pre ľudí na Slovensku.“, hovorí Martin Krajčovič, hovorca METRO Cash & Carry SR.

V 8. ročníku grantového programu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné tri projekty:

  • Jedlý les v Novej Cvernovke

Kreatívne kultúrne a komunitné centrum Nová Cvernovka nielen združuje vyše 250 členov, ale poskytuje priestor aj pre ich rodiny, deti, študentov a širokú verejnosť z okolia. To, čo centru chýba, je zelená oddychová a relaxačná zóna v areáli, ktorý má spolu 3 hektáre. Rozhodli sa teda vytvoriť veľkú komunitnú záhradu a „jedlý les“, ktorý bude plný chutných plodín pre širokú verejnosť, a bude slúžiť rovnako na oddych i vzdelávanie.

  •  Za zelený areál školy

Gymnazisti v Zlatých Moravciach sa rozhodli zlepšiť areál svojej školy výsadbou zelene, zriadením kompostoviska, ale aj vybudovaním náučného chodníka, ktorý sa bude využívať na poznávanie drevín v rámci vyučovania biológie. Prínosom projektu bude okrem iného aj jeho funkčný charakter – zeleň bude tvoriť bariéru proti prachu aj hluku  od cesty.

  • Živý park GPH

Aktívni študenti z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach chcú tiež oživiť, spríjemniť a zatraktívniť školský park a bezprostredné okolie školy. V rámci projektu budú vysadené nové dreviny, zatrávnená plocha, vybudovaný chodník a taktiež vytvorené kompostovisko. Dôležitou súčasťou plánovaných aktivít je vytvorenie systému na zachytávanie dažďovej vody zo strechy budovy školy.

Program Stromy miesto letákov už roky prináša okrem propagácie nasledovania hodnej myšlienky šetrenia papierových letákov aj veľmi užitočnú podporu lokálnym projektom obnovy existujúcej alebo výsadby novej zelene. Okrem toho projekty posilňujú spoluprácu ľudí na lokálnej úrovni, pretože sú vždy založené na  aktívnej práci dobrovoľníkov. Program im tak dáva možnosť ovplyvňovať kvalitu životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí,“ hovorí programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec.

 

Viac o tom, ako meniť letáky za stromy sa dozviete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.