Účasť na seminári Ministerstva vnútra SR


Dňa 12.4.2018 sme sa zúčastnili  na informačnom seminári Ministerstva vnútra SR pre prijímateľov príspevku z OP Efektívna verejná správa, na ktorej sme si vyjasnili spôsob vecného a finančného riadenia projektu „Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy“ a jeho komunikácie voči verejnosti.

Projekt „Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy“ je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Viac informácií o projekte nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.