V programe Pohoda za mestom 2013 sa rozdelilo 30 000 € na úpravu rekreačných plôch


Banská Bystrica, 11. marec 2013 

Program Pohoda za mestom poskytol už tretí rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25 000 obyvateľov. Šesť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 30 000 eur.

Program podporuje spoločné plánovanie, komunitné akcie a úpravy verejných priestranstiev, ktoré slúžia na každodennú rekreáciu, oddych či športovanie obyvateľov a návštevníkov miest, napr. parky a lesoparky, zvyšky prírodných lokalít, nábrežia, okolie jazier a priehrad, prímestské a rekreačné lesy a podobne. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Do uzávierky programu prišlo do nadácie 46 žiadostí v hodnote 246 134 eur. „V tomto roku mal poradný výbor ťažkú úlohu, pretože hodnotil rekordný počet žiadostí o podporu. Podporené teda mohli byť iba skutočne najlepšie projekty, zohľadnený bol aj geografický princíp. Šancu dostali nové zámery z Košíc či v Leviciach, podporu ale opakovane získali už rozbehnuté úpravy rekreačnej plochy v Nitre či samospráva Mesta Martin,“ povedala Martina B. Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Sme veľmi radi, že prostredníctvom grantového programu Pohoda za mestom, ktorý sa teší čoraz väčšej popularite, môžeme svojou troškou prispieť k oživeniu rekreačných miest na Slovensku a ponúknuť tak ľuďom viac priestoru na hodnotnejší relax a zábavu. Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu s Nadáciu Ekopolis a vybranými realizátormi sa nám náš zámer podarí naplniť,“ hovorí Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

Finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 eur si prerozdelia nasledovné projekty:

  1. Oddychová zóna pri prameni Medokýš

Mesto Martin získalo 5 600 eur na vytvorenie priestoru pri prameni a potoku v lokalite Jahodníckych hájov, ktorá je nástupným bodom do Múzea slovenskej dediny. V širokom partnerstve s MVO a občanmi bude priestor vyčistený od odpadu, osadená drevená lávka cez potok, drevené móla, ohnisko so sedením, lavičky okolo stromov a stojan na bicykle.

  1. Spoločne za nový Šiklóš

Na obnovu vyhliadkového a pamätného miesta Šiklóš, ktoré má zaujímavú históriu, dostalo mesto Levice 3 700 eur. Priestor bude vyčistený, budú doplnené lavičky, informačné tabule a smerovníky.

  1. Doplnenie mobiliáru a revitalizácia kalového poľa na Hideparku

TRIPTYCH o.z. plánuje vďaka grantu vo výške 5 750 eur pokračovať v zatraktívnení bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra, ktorú menia mladí ľudia na multifunkčný park. Tento rok chcú opraviť cestu, popri ceste vysadiť stromy a spraviť tak náučný chodník pre deti, doplniť mobiliár, premeniť kalové pole na permakultúrnu záhradku, a začať taktiež s chovom včiel.

  1. Košičania na Jakubovej ceste

Live Aid International, n.o. využije podporu vo výške 5 200 eur na vyčistenie a úpravu koridoru cesty od Košíc po Gelnicu (časť Thurzov), ktorá je využívaná korčuliarmi, cyklistami a rodinami. Cieľom je spestrenie cesty atrakciami, ako napr. osadenie lavičiek pre korčuliarov, stojanov na bicykle, vytvorenie labyrintu a hlavolamov nie len pre deti, či výstavba prístrešku s priestorom na opekanie a grilovanie.

  1. Oddychové miesta na relaxačno-náučnom historickom chodníku nad Banskou Bystricou

Na vytvorenie nového turistického a spoločensko-oddychového priestoru – historického chodníka „Malachov – Hrádok – Horné Pršany“ získalo občianske združenie Malachovská dolina grant vo výške 5 750 eur. Finančné prostriedky použijú na osadenie náučných tabúľ, turistických smerovníkov, vytvorenie maľovanej mapy a oddychového sedenia s ohniskom.

  1. LIDO – ostrov pre ľudí

Projekt občianskeho združenia PRO CIVITATE je zameraný na revitalizácia územia ostrovu LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. Podpora vo výške 4 000 eur bude použitá na ošetrenie drevín, vytvorenie priestoru pre aktívny i pasívny oddych pre obyvateľov mesta. Súčasťou projektu budú rôzne kultúrne a spoločenské podujatiami a taktiež vytvorenie priestoru pre galériu umenia v prírode.

„Zástupcovia podporených lokalít sa zúčastnia na vzdelávacom tréningu zameranom na oslovenie a zapojenie miestnej komunity do projektov. Každý projekt okrem priamej finančnej podpory získa aj metodickú pomoc od Nadácie Ekopolis – pomoc v etape plánovania, najmä pri komunikácii s verejnosťou,“ upresnila Martina B. Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Upravené časti oddychových zón by mali začať slúžiť verejnosti najneskôr na konci októbra 2013.

Viac informácií: Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis,

048 / 414 54 78, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.