V tohtoročnej súťaži PRE VODU súťaží až deväť návrhov na efektívne hospodárenie s vodou


Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje tretí ročník súťaže PRE VODU, ktorý aj tentokrát priniesol množstvo nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou. Deväť prác, ktoré sa uchádzajú o Cenu Nestlé v hodnote 1000 eur, pochádza z dielne vysokoškolských tímov, ale aj mladých a aktívnych jednotlivcov.

Reálne problémové situácie, ktoré zadali samosprávy a firmy, našli svoje riešenia. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé zverejnila v marci 9 finálnych návrhov riešení problémov, a to v dvoch kategóriách. V otvorenej kategórii súťažia jednotlivci a tímy vo veku do 30 rokov, ktorí si vybrali jedno zo zadaní, alebo prispeli vlastným nápadom, ktorý bude mať pozitívny a inšpiratívny prínos v danej oblasti. Novou kategóriou sú študentské školské tímy vedené skúseným pedagógom z univerzity alebo vysokej školy, ktoré aktívne hľadali riešenie pridelenej problémovej situácie priamo v teréne.

Prihlásené návrhy do súťaže PRE VODU 2018:

1.Otvorená kategória

  • Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa, Maňa,  Attila Tóth
  • Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých, Zvolen, Júlia Bobríková, Bmarbora Kubická
  • Protipovodňové a vodozádržné opatrenia pre obec Utekáč, Utekáč, Michal Tomlain
  • Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde, Trstené pri Hornáde, Michal Lechman
  • Obnova častí mŕtveho ramena Tice, Svätá Mária, Rad, Adam Repel
  • Obnova ramena Hrona pri Rudne, Rudno nad Hronom, Ágnes Agócsová

2.Študentské školské tímy

  • Analýza príčin povodní v obci Utekáč, FEE TU Zvolen
  • Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava
  • Jazierko v ČOV Rakytovce, UMB Banská Bystrica

„Tešíme sa, že všetky tohoročné súťažné práce sú veľmi praktické a použiteľné. Potvrdzujú to aj prvé reakcie zo strany tých, čo nominovali problémové situácie. Porota, ktorá v týchto dňoch práce hodnotí, bude mať ťažkú úlohu, aby vybrala finalistov a adresovala im odporúčania na dopracovanie ich súťažných návrhov,“ hovorí Martina B. Paulíková, manažérka Nadácie Ekopolis.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v Bratislave v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu. Finalisti v oboch kategóriách predstavia odbornej porote svoje dopracované súťažné návrhy. Víťaz v otvorenej kategórii získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €. Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Najaktuálnejšie informácie o súťaži nájdete TU, alebo na oficiálnej stránke Súťaže PRE VODU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.