Viac prírody vo firemných areáloch? Je to vec dizajnu a záujmu.


V dňoch 18. a 19. júna sa v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodné stretnutie tímu zameraného na podporu dizajnu firemných areálov priaznivého pre biodiverzitu. Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (Biodiversity Oriented Premises, BOP) podporujú miestne druhy rastlín a živočíchov, stávajú sa súčasťou zelenej infraštruktúry v okolí a sú atraktívnejšie pre zamestnancov a návštevníkov firmy.  

 Zelená strecha na budove skladu zeleniny, na ktorej rastú stromy, jedlé huby, ale aj vzácne orchidey prirodzene sa vyskytujúce v danom regióne. Kvitnúce lúky namiesto sterilných trávnikov, jazierko ako estetický prvok s vodou zo strechy budovy, stromy, ktoré svojím tieňom ochladzujú priestory, zlepšujú mikroklímu a šetria tak energiu. To je len niekoľko príkladov, ktoré vďaka zmene v dizajne a manažmente areálov pomáhajú miestnym druhom fauny a flóry a skvalitňujú pracovné prostredie.

 

Podpora zmeny dizajnu firemných areálov s cieľom, aby boli priaznivejšie pre biodiverzitu, je podstatou medzinárodného projektu LIFE BooGI-BOP s názvom Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises, ktorý bol podporený programom LIFE Európskej únie. Slovensko v projekte zastupuje Nadácia Ekopolis a práve v našej krajine sa v dňoch 19. a 20. Júna v Banskej Bystrici uskutoční v poradí druhé stretnutie projektového tímu. Okrem Slovenska v ňom majú účasť organizácie z Nemecka, Rakúska a Španielska.

„Nemecko ako krajina i projektoví partneri už v podpore firemných areálov priaznivých pre biodiverzitu prešli kus cesty a nájdeme tam úžasné príklady. Hoci aj v našej krajine sa nejedná o úplne novú tému, účasť v projekte je pre nás príležitosťou, aby sme sa jej venovali koncepčnejšie a firmám, ktoré budú mať záujem, budeme môcť asistovať vo väčšej miere“, povedal Štefan Jančo, koordinátor projektu na Slovensku.

Úspešným príkladom takto zameranej spolupráce v slovenskom prostredí je premena areálu čistiarne odpadových vôd (ČOV) Rakytovce pri Banskej Bystrici. Počas vyše dvoch rokov spolupráce so Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou tu bolo vysadených vyše 200 drevín, z toho až 30 pôvodných druhov. Vybudované jazierko napájané dažďovou vodou zo strechy, osadené vtáčie a netopierie búdky, 50 hniezd pre belorítku domovú, hmyzie hotely, ako aj rôzne ďalšie prvky podporujúce život miestnych druhov rastlín a živočíchov.

Stretnutie v Banskej Bystrici je tiež príležitosťou pre novinárov vyspovedať skúsených odborníkov z Nemecka o dianí v ich krajine, ale aj v celoeurópskom hnutí, ktorého sú súčasťou“, doplnil Jančo.

 Informácie o projekte:

Projekt LIFE BooGI BOP: Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises je spolufinancovaný Programom LIFE Európskej Únie. Program realizujú: Lake Constance Foundation, Global Nature Fund, Institute of lifebased architecture e.V. (Nemecko), Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Umwelt- und Klimaschutz (IVe) (Rakúsko), Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L., Universidad Politécnica de Madrid (Španielsko), Ekopolis Foundation (Slovensko).

Viac o projekte a partneroch na oficiálnej stránke: www.biodiversity-premises.eu alebo TU

 

Kontakt:

Programový manažér: Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk, 0908 902 267

PR a komunikácia: Martina Ragalová, ragalova@ekopolis.sk, 0908 371 289

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.