2. Ako získať v meste priestor pre nemotorovú dopravu?


2. cyklowebinár s holandským expertom

Ako vytvoriť v meste priestor pre nemotorovú dopravu? Domy a ulice už stoja, tak ako je možné nájsť v nich dosť nielen miesta pre autá, ale aj bicykle, peších a hromadnú dopravu? 

Dátum a čas: 23. marec 2021, utorok, 13.00 – 14.30 hod, platforma ZOOM Webinars

Pre koho je webinár primárne určený?

  • úradníci verejnej správy, najmä mestských a obecných úradov a úradov miestnych častí, ktorí chápu dôležitosť cyklistickej dopravy v meste, ale narážajú na názory, že pre zriadenie cyklocestičky alebo cyklopruhu (chodníka, buspruhu …) nie je dosť miesta;
  • urbanisti, architekti, zostavovatelia územných plánov
  • projektanti mestských komunikácií, policajní dopravní inžinieri z dopravných inšpektorátov PZ SR
  • miestni poslanci, ktorí chcú rozvíjať vo svojom meste či štvrti cyklodopravu;
  • miestni aktivisti, neformálne združenia a občianske organizácie, ktoré presadzujú cyklistickú dopravu vo svojom meste či štvrti;
  • … a samozrejme ktoľovek, koho táto téma zaujíma.

Lektor:
Otto Cazemier, spoločnosť Mobycon
Senior poradca holandskej spoločnosti Mobycon, B.v., tímu dopravných expertov, urbanistov, ekonómov a špecialistov na verejnú správu, ktorý sa zameriava na rozvoj udržateľnej mobility a znižovanie počtu automobilov v mestách. Hlavným cieľom firmy je dostupná alternatívna doprava (vrátane cyklodopravy) pre čo najviac ľudí, pri čo najviac príležitostiach. Otto o sebe: „Čistá, bezpečná a udržateľná mobilita, dostupná pre všetkých – to je vášeň moja a mojich kolegov v Mobycone. Riešime cyklodopravu, pešiu dopravu, parkovanie, zdieľanú mobilitu, verejnú dopravu, prestupné terminály a ďalšie témy, aby sme vytvorili plnohodnotný prestor pre aktívnu mobilitu. Ide o vzťahy medzi rôznymi formami mobility, kvalitou verejných priestranstiev a záujmami jednotlivých zainteresovaných strán. Vždy sa to nejako dá a som rád, že k tomu prispievam.“

Viac o Ottovi sa dozviete na jeho Linkedin profile. V roku 2019 sa Otto Cazemier zúčastnil na 11. ročníku Národnej konferencie Cyklistická doprava 2019 v Galante, kde predniesol jednu z úvodných prednášok Prínosy cyklodopravy a ako ich dosiahnuť.

Čo sa dozviete?
Presný obsah a štruktúru webinára ešte tvoríme a tak sa to ešte môže meniť, ale budeme sa rozprávať o tom:
– aké sú formy „koexistencie“ nemotorovej a motorovej dopravy v pevne danom limitovanom dopravnom priestore (ulica, námestie …);
na základe čoho sa rozhoduje, ako riešenia tejto koexistencie sa v danom priestore použijú?
aké sú výhody a nevýhody jednotlivých riešení a čo z toho vyplýva pre Slovensko?
– ako je možné, že projektanti v Holandsku vedia navrhovať také komunikácie a že úrady ich vyžadujú a schvaľujú?

Ak máte k týmto témam otázky, dajte nám ich vedieť vopred, ak budú k téme, tak buď ich ešte zaradíme priamo do Ottovej prezentácie alebo sa ho v diskusii spýtame za vás (otázky poslané vopred majú väčšiu šancu, že budú zaradené).

Webinár bude tlmočený do slovenčiny.

Na webinár sa môžete prihlásiť e-mailom na adresu cyklo@ekopolis.sk, nezabudnite uviesť e-mailovú adresu, na ktorú vám máme poslať pozývací link (Vašu e-mailovú adresu uveďte prosím priamo v texte alebo v podpise, zjednodušuje to spracovanie).
Vašu e-mailovú adresu a osobné údaje neodovzdáme žiadnej tretej osobe, naše princípy ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu

Informácie: Ján Roháč, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.