Program Ľudia pre stromy oživí zeleňou 28 miest po celom Slovensku


Ľudia, ktorí majú záujem urobiť niečo užitočné pre zeleň vo svojom najbližšom okolí,  dostali aj tento rok príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu  z grantového programu Ľudia pre stromy. Sumou 46 260 EUR( 1,4 mil. Sk)  podporila Nadácia Ekopolis 28 najlepších projektov. Generálnym partnerom je skupina Skanska v SR.

 

O podporu sa uchádzalo  119 žiadateľov z celého Slovenska.

Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať  o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu“.

Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce,  mestá a  príspevkové organizácie.

 

„Prvýkrát sme posudzovali oddelene projekty zamerané na  revitalizáciu existujúcej a výsadbu novej zelene. Z predchádzajúcich ročníkov sme zistili, že je veľmi ťažké rozhodnúť medzi ošetrím starého majestátneho stromu, prípadne celej aleje a výsadbou potrebných nových  drevín na miestach, kde doteraz zeleň chýba úplne, „ vysvetlil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

 

„Už teraz sa črtá niekoľko nádejných kandidátov na udelenie Ceny Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu. Budeme pozorne sledovať, ako sa podarí žiadateľom zmeniť svoje plány na skutočnosť, ako zapoja ľudí a organizácie do svojich aktivít a aká bude konečná podoba upraveného priestoru a jeho environmentálna hodnota,“  konštatovala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera programu.

 

Najviac podporených projektov – 7  je v Žilinskom kraji, nasleduje Košický  kraj – 6 projektov,  v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji získalo podporu 5 projektov, v Trenčianskom 2 a v Bratislavskom,  Trnavskom a Prešovskom po jednom projekte.  Predpokladané ukončenie projektov je v októbri – novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

 

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných  druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

 

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk/ Ľudia pre stromy/ Zoznam podporených projektov.

 

Viac informácií: Milan Hronec, programový manažér,  tel.: 048 – 414 54 78, 0905 266 043, email:hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.