Viac zelene namiesto šedého betónu


Úbytok biodiverzity z celosvetového hľadiska naberá dramatické rozmery. Ľudská spoločnosť aj ekonomika sú však s prírodným prostredím prepojené. Sedem partnerských organizácií zo štyroch európskych krajín prostredníctvom nového projektu LIFE  BooGI-BOP podnecujú premenu firemných a ďalších areálov s cieľom, aby prispievali k ochrane rastlinných a živočíšnych druhov v okolí.

Biodiverzita a ekosystémové služby sú s kvalitou života našej spoločnosti spojené a výnimkou nie je ani oblasť hospodárstva. V akej miere nás úbytok rastlinných a živočíšnych druhov ohrozuje? V posledných desaťročiach sme naše okolie výrazne zmenili, poľnohospodárstvo sa stalo veľmi intenzívnym, veľké časti Európy sú urbanizované a rozdelené hustými dopravnými sieťami. Množstvo oblastí na našom kontinente v dôsledku zmien poskytuje len minimálny priestor pre život rastlín a živočíchov. Aj kvalita ľudského života veľmi často ustupuje pred tým, čo považujeme za funkčné či efektívne. Najmä pre obyvateľov miest platí, že prírodné prostredie v zdravom či dokonca neporušenom stave je stále ťažšie dostupné.

Sedem organizácií zo štyroch európskych krajín spojilo sily v projekte LIFE BooGI-BOP (Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises) podporenom programom LIFE Európskej únie. V roku 2018 začali projektom šíriť myšlienku firemných areálov podporujúcich biodiverzitu. „Dizajn priemyselných areálov podporujúcich biodiverzitu je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane biodiverzity, ktorý si môže osvojiť firemné prostredie, ale tiež verejné inštitúcie a samosprávy,“ povedal Sven Schultz z nemeckej nadácie Lake Constance Foundation, ktorá je lídrom celého projektu. „V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, ako aj v národných stratégiách, sú obchodné spoločnosti priamo vyzvané k tomu, aby k ochrane biodiverzity prispeli. Firemné areály podporujúce biodiverzitu sú reprezentatívnym príkladom toho, ako môžu spoločnosti túto výzvu naplni,“ dodal Thomas Schaefer z nemeckej organizácie Global Nature Fund.

Pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

Množstvo spoločností prevádzkuje areály, ktoré sa môžu stať cenným priestorom pre rastliny a živočíchy vďaka malým alebo aj komplexnejším zmenám, napríklad premenou trávnika na zakvitnutú lúku alebo vďaka zelenej streche. Prírode blízke plochy sa postupne môžu spájať a vytvárať sieť väčších biotopov, čo prispieva k zelenej infraštruktúre. Úžitok zo zmien majú aj ľudia. „Areály podporujúce biodiverzitu zvyšujú aj celkovú atraktívnosť priestorov a kvalitu pobytu pracovníkov a návštevníkov spoločnosti“, povedal Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis, ktorá je slovenským partnerom v projekte.

Tím ľudí v projekte ponúka bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny areálov tak,

aby podporovali biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu areálu záujemcovia získajú základ pre posúdenie a výber z navrhnutých riešení, ako aj prvý návod, ako ich uviesť do života. Záujemcovia o poradenstvo sú pozvaní kontaktovať projektových partnerov v jednotlivých krajinách. V prostredí Slovenska v súčasnosti Nadácia Ekopolis už spolupracuje s prvými troma spoločnosťami – Veoliou Slovensko, Logistickým centrom GLS Budča a Banskobystrickým pivovarom Urpiner.

Informácie o projekte:

Projekt LIFE BooGI BOP: Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises je spolufinancovaný Programom LIFE Európskej Únie. Program realizujú: Lake Constance Foundation, Global Nature Fund, Institute of lifebased architecture e.V. (Nemecko), Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Umwelt- und Klimaschutz (IVe) (Rakúsko), Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L., Universidad Politécnica de Madrid (Španielsko), Ekopolis Foundation (Slovensko).

Viac informácií: www.biodiversity-premises.eu

Kontakt:

Nadácia Ekopolis

Štefan Jančo, koordinátor projektu, tel.: +421 48 47 01 094, janco@ekopolis.sk

Martina Ragalová, PR a komunikácia, tel.: +421 908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

www.ekopolis.sk

https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/life-boogi-bop

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.