Prvé kroky k plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici


22. februára 2017 sa na Mestskom úrade v Banskej Bystrici konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad.

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta, externý zhotoviteľ a zástupcovia Nadácie Ekopolis. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu, dohodli sa prvé kroky (dotazníkový prieskum dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

Viac sa dočítate TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.