Aktivity projektu MOVECIT

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility na mestskom úrade v Banskej Bystrici (IPUM BB)

Zhotoviteľ plánu: Ing. Martin Bolo (SZČO) s podporou Nadácie Ekopolis a Mestského úradu v Banskej Bystrici

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility je súbor návrhov (a harmonogram ich uplatnenia v praxi), ktoré uľahčia zamestnancom dochádzať do/z práce inak ako individuálne autom. Do úvahy prichádza najmä dochádzanie mestskou alebo prímestskou hromadnou dopravou, peši, na bicykli alebo tzv. spolujazdou (viac ľudí sa dohodne, že prídu spolu jedným autom).

IPUM nie je o zakazovaní dochádzania autom. Ide o motivačný nástroj, ktorý umožní alebo uľahčí dochádzať do práce udržateľným spôsobom tým zamestnanom, ktorí takto dochádzať chcú, či už stále alebo občas. Zamestnanci, ktorí využívajú na dochádzanie auto, nie sú nijako obmedzovaní, aj keď samozrejme opatrenia plánu mobility budú smerované aj na nich s cieľom motivovať ich k využitiu udržateľnejšieho spôsobu dochádzania aspoň občas (napr. sadnúť na bicykel, zviezť sa s kolegom a pod.).

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa pripravil (stiahnete si ho TU) v rámci projektu MOVECIT, podporeného z programu Stredná Európa. Projekt spája partnerov z viacerých krajín strednej Európy, ktorí sa buď učia, alebo naopak učia ostatných, ako pripraviť inštitucionálny plán udržateľnej mobility. Zo Slovenska sú partnermi v projekte Mestský úrad v Banskej Bystrici a Nadácia Ekopolis.

Viac informácií: Ján Roháč, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Harmonogram prípravy IPUM (v pdf na stiahnutie)

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.