O Strome roka môžu rozhodnúť aj žiaci. Zapojením sa do hlasovania môžu pomôcť nie len stromom, ale aj svojej škole


Aj 20. ročník ankety Strom roka dáva možnosť školám zapojiť sa do hlasovania za obľúbené stromy. Za hlasy i zelené aktivity môžu získať výsadbový materiál do svojich školských záhrad a tým zlepšiť podmienky na vzdelávanie i oddych.

 Každoročná sprievodná súťaž v ankete Strom roka má za cieľ upriamiť pozornosť mladej generácie na životné prostredie, najmä na dôležitosť ochrany a starostlivosti o stromy. „Každoročne sa do súťaže zapájajú desiatky škôl z celého Slovenska, aby podporili finálové stromy v boji o titul. My ich za túto aktivitu chceme odmeniť, preto tým najaktívnejším venujeme výhru v podobe výsadbového materiálu do školských záhrad a areálov,“ uvádza Martina R. Hromadová, PR manažérka z Nadácie Ekopolis.

Hlasovanie je otvorené pre všetky typy škôl a to od 5. do 30. septembra.Víťazov vyberáme v dvoch kategóriách – v jednej rozhoduje počet hlasov od žiakov, v tej druhej ich aktivity navyše. Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré pošleme školám na vyžiadanie. Každý žiak má jeden hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek finalistu,“ dopĺňa Hromadová. Vyplnené lístky treba zaslať do nadácie najneskôr do 3. októbra 2022. Ceny v hodnote 500 eur do súťaže venuje Záhradníctvo ABIES, dlhoročný partner ankety Strom roka.

Nesmierne si vážime najmä prácu pedagógov, ktorí vynakladajú nemalé úsilie a učia mladú generáciu citlivo pristupovať k otázke životného prostredia. Veríme, že sa aj takýmto spôsobom buduje ich bližší vzťah k stromom a prírode, ktorú treba chrániť,“ uzatvára Hromadová.

V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti. Podľa priebežne zrátaných hlasov doteraz hlasovalo takmer osem tisíc ľudí. Možnosť zapojiť sa do hlasovania potrvá do 30. septembra 2022. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať na jeseň.

Viac o podmienkach súťaže pre školy sa dočítate priamo tu.

Kontakt: Martina R. Hromadová, PR manažérka, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.