HUMAN FORUM 2020 po siedmykrát v Banskej Bystrici, tento rok s témou rovnosti


Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera aj primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska sa 25.-26. novembra  uskutoční siedmy ročník medzinárodného diskusného fóra o ľudských právach “HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“.

Iniciátorom konferencie je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE v spolupráci s Centrom komunitného organizovania a Nadáciou Ekopolis. Rok 2020 bude venovaný rovnosti ako univerzálnemu ľudskému právu, a to z viacerých aspektov.

„Budeme sa zaoberať prevažne rodovou rovnosťou a právami žien. Ženy sú súčasťou každej komunity a platí premisa, že keď sa zlepší postavenie ženy v spoločnosti, zlepšia sa práva všetkých, teda aj minoritných skupín. Ak totiž hovoríme o rovnosti, máme na mysli nielen rodovú rovnosť, ale aj práva LGBTI ľudí, práva zástancov tak liberálnejšie, ako aj konzervatívnejšie orientovanej časti spoločnosti, práva národnostných menšín, podmienky našej najväčšej národnostnej menšiny – rómskej menšiny, práva a životné podmienky osôb zdravotne postihnutých, ako aj práva ľudí na dôstojnú starobu. Je známe, že dodržiavanie ľudských práv v krajine dosahuje takú úroveň, na akej úrovni sa dodžiavajú ľudské práva najmenej rešpektovanej skupiny.“ , hovorí prof. Alexandra Bitušíková z Univerzity Mateja Bela.

Hosťami podujatia bude aj uznávaný sociológ Michal Vašečka, pani Zora Bútorová alebo Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Cieľom bude hľadať prležitosti pre medzisektorovú komunikáciu a spoluprácu. Podujatie HUMAN FORUM je ideálnym miestom pre sieťovanie kontaktov, nakoľko už siedmy rok úspešne spája akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

„Zaujíma nás, ako sa primárne s rodovou rovnosťou a s dodržiavaním ľudských práv jednotlivých komunít vysporadúvajú jednotlivé štáty V4 a ako sú tieto štáty vnímané v medzinárodnom kontexte. Aký je prístup vládnych a štátnych autorít a aká je pozícia verejného, akademického a mimovládneho sektora?“ pýta sa Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu HUMAN FORUM.

 Súčasťou podujatia býva ekumenická bohoslužba, ktorú tento rok pre pandémiu nahradí príhovor Benjamina Uhrina, predsedu Rady Bratskej jednoty baptistov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa podujatie uskutoční online a bude verejne vysielané na facebookových stránkach platformy Nie v našom meste a Human Fora. Kompletý program je zverejnený na webstránke www.humanforum.sk

Partnermi podujatia sú Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Záhrada – CNK, Nadácia Zastavme korupciu a Komunitná nadácia Zdravé mesto.

Viac na www.humanforum.sk a www.facebook.com/humanforumsk.

Kontakt: Csilla Droppová, csilla.droppova@gmail.com, 0905 626 117

Martina Strmeňová, martina@cko.sk, 0904 927 179

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.