Bratislavské mestské časti a Rovinka môžu požiadať Dobrého suseda o finančnú podporu


Zlepšenie sociálnych, kultúrnych či komunitných možností v bratislavských mestských častiach Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice a obci Rovinka aj tento rok podporí grantový program Dobrý sused. Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdá na grantoch celkovo 30 000 eur.

Zvýšenie kvality života v tesnom okolí rafinérie je dlhodobou a cielenou snahou Slovnaftu. Pomáha mu v tom grantový program Dobrý sused, ktorý vo svojej jarnej výzve umožní obyvateľom Vrakune, Ružinova, Podunajských Biskupíc a obce Rovinka iniciovať a podieľať sa na vzniku, obnove a rozvoji zaujímavých verejne dostupných lokalít. Môžu tiež požiadať o grant na organizovanie športových či kultúrnych aktivít. Výška príspevku na jeden projekt je 4000 eur.

Dôležitým kritériom pri posudzovaní žiadostí o grant je aktívne dobrovoľníctvo a ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite. Podstatná je tiež spolupráca žiadateľov so samosprávou či lokálnymi združeniami.

V minulom roku získalo podporu z grantového programu Dobrý sused desať projektov. Boli medzi nimi revitalizácia zanedbaného pozemku v Podunajských Biskupiciach a premena na workoutové ihrisko, zorganizovanie triatlonových pretekov Beh susedov Rovinka či obnova detských ihrísk vo Vrakuni.

O grant môžu požiadať:

  • registrované mimovládne neziskové organizácie
  • základné, stredné a materské školy
  • centrá voľného času a komunitné centrá
  • mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka

Podporené projekty musia byť zrealizované do 6 mesiacov od pridelenia grantu.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na www.slovnaftludom.skwww.ekopolis.sk alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.