Na Slovensku štartuje nová iniciatíva Sadíme budúcnosť


Dnešným dňom štartuje celonárodná iniciatíva Sadíme budúcnosť. Cieľom nového programu nadácie Ekopolis je sadiť správne stromy na správnych miestach všade tam, kde je to potrebné. Každý, kto na Slovensku plánuje vysadiť strom vo voľnej krajine mimo les, má odteraz možnosť zaregistrovať svoju výsadbu na novom online portáli. Ten bude poskytovať prehľad o počtoch a druhoch všetkých vysadených stromov. Nad iniciatívou prebral záštitu aj minister životného prostredia Ján Budaj a osobitne nad jej vyhlásením aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a prezidentka Zuzana Čaputová.

V iniciatíve Sadíme budúcnosť spojila nadácia Ekopolis úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine. Témam životného prostredia a občianskej spoločnosti sa Ekopolis venuje už od roku 1991. Oficiálne vyhlásenie novej iniciatívy je naplánované symbolicky na 20. októbra, Medzinárodný deň stromov. V obci Trstené pri Hornáde si po slávnostnom otvorení organizátori spolu s partnermi, ministrom a žiakmi základnej školy vysadia stovku malých stromov do novozaloženej Škôlky stromov venovanej prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá bude slúžiť ďalším generáciám ako genofond pôvodných druhov drevín v regióne. Účastníci akcie vysadia aj 40 vzrastlých líp a dubov do alejí popri cestách v krajine.

V nadácii Ekopolis si uvedomujeme, že výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie je univerzálnou a ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Chceme však podporiť čo najviac ľudí, ktorí chcú na Slovensku sadiť vhodné stromy tam, kde to má zmysel. Je to jeden zo spôsobov, ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a tiež odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy, ktoré posledné roky pociťujeme viac ako kedykoľvek predtým,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Od 20. októbra je prístupný aj nový online portál www.sadimebuducnost.sk, ktorý všetkým záujemcom pomôže s plánovaním, odborným poradenstvom či metodikou pre zmysluplné výsadby, hľadaním pozemkov i získavaním financií cez otvorené grantové kolá už na jar 2022.

Ceníme si, že našu víziu vzal za svoju generálny partner celej iniciatívy, spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.. Cieľ iniciatívy sa nám darí napĺňať aj vďaka jednotlivým partnerom zo súkromného sektora, ktorí sa k nám počas roka pridávajú. No predovšetkým vďaka patrí aktívnym občanom, ktorí výsadbové projekty realizujú v každom kúte Slovenska,“ dopĺňa Peter Medveď.

„Naša spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o citlivo vníma svoju spoluzodpovednosť za udržateľnú budúcnosť. Preto sme sa rozhodli v rámci korporátnej stratégie „Think Green – myslíme ekologicky“ vstúpiť do  spolupráce s nadáciou Ekopolis a v roku 2021 sa stať generálnym partnerom celoslovenského programu Sadíme budúcnosť. Výsadba stromov v otvorenej krajine, v mestách a popri cestách je totiž konkrétnym a ďalším z užitočných opatrení, ako vieme účinne kompenzovať vyprodukované emisie CO2. Program Sadíme budúcnosť nám tak v nemalej miere poskytuje priestor, ako súčasť našej spoločenskej zodpovednosti, klásť dôraz na udržateľnosť a zmierňovanie dopadov činnosti na zmenu klímy,“ hovorí Alena Oboňová, Marketing Coordinator v spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o..

Medzi prvé výsadby, ktoré sa do iniciatívy zapojili, je výsadba v obci Dolné Orešany. Miestni obyvatelia vysadili v rámci projektu Orešanský jedlý les 40 stromov pôvodných odrôd ako dula, mišpuľa či orech a 70 kríkov malín, černíc, rakytníka i šípok. Až 120 nových líp krášli obec Liptovský Ondrej a Smrečany, vysadené vďaka občianskemu združeniu Tatry v projekte Liptovské stromoradia. Dubová alej s 80 stromami pribudla v Novom Ruskove a v obci Kladzany miestni vysadili 120 čerešní, orechov a dubov. Celkovo by sa do konca roka 2021 malo zrealizovať asi 30 výsadieb s  800 novovysadenými drevinami.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk.

Facebook Sadíme budúcnosť a Instagramový účet @sadime.buducnost

Kontakt:

Bližšie informácie poskytne komunikačná manažérka Martina R. Hromadová prostredníctvom emailu ragalova@ekopolis.sk či tel. čísle +421 908 371 289.

Kontakt na programových manažérov programu Sadíme budúcnosť nájdete tu.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.