Obnovené desiatky kilometrov turistických trás aj nové prístrešky pre turistov. To je ďalší ročník programu Živé chodníky.


Grantový program Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis vďaka podpore značky Horalky od Sedity, pomohol v tomto roku šiestim lokalitám. Miestni dobrovoľníci obnovili značenie na viac ako 90 km turistických a cykloturistických trasách, opravili dve studničky a pribudlo päť vynovených prístreškov, či odpočívadiel pre turistov.

Program Živé chodníky realizuje naša nadácia od roku 2008, pričom od roku 2012 sa zameriavame na celé Slovensko. Za tie roky sme dohromady obnovili už viac než tisíc kilometrov trás pre turistov a cykloturistov,“ hovorí Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky z Nadácie Ekopolis. „Celkovo bolo na projekty tento rok prerozdelených 10 100 eur,“ dopĺňa.

Podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a značenie chodníkov a cyklotrás je nevyhnutnou súčasťou každého z podporených projektov. Každoročne však program prispieva k zlepšeniu vybavenosti najviac navštevovaných miest v podobe budovania prístreškov, lavičiek, mostíkov alebo studničiek pre turistov.  Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny. Preto je nevyhnutné podporovať značkárov a miestne spolky v pomerne neviditeľnej, no o to viac potrebnej práci na údržbe značených chodníkov či pri budovaní nových miest na odpočinok počas túry. Vďaka práci týchto ľudí môžu byť naše trasy atraktívne a čo je dôležite, aj bezpečné pre všetkých,“ dopĺňa Roháč.

„Projekt Živé chodníky podporujeme aj preto, že sa dobrovoľníci okrem obnovy značenia venujú aj obnove a budovaniu infraštruktúry. Prístrešky, lavičky a altánky totiž spríjemňujú pobyt v prírode pre deti i dospelých. Sú miestom odpočinku počas túry, kde si môžu vychutnať aj obľúbené Horalky. Každý správny turista ale vie, že odpad do prírody nepatrí. To čo si do hôr prinesieme, si následne, často už len vo forme prázdneho obalu, v batohu ľahko zoberieme naspäť,“ pripomína Marián Gombík, marketing manager značky Horalky.

Podporené projekty v programe Živé chodníky 2021

1.Obnovou značenia cykloturistických trás v okolí Boleráza a Horných Orešian, ktoré realizoval SCK Bicyglo Trnava, prešli štyri značenia na cykloturistickej trase Majdán – Horné Orešany – Dolné Orešany a vylepšené bolo odpočívadlo na trase Boleráz – Dolné Orešany. Osadený bol stôl s lavicami, tabuľa pre malých cyklistov, vzdelávací panel o separácii odpadu a dobe jeho rozkladu. Odpočívadlo je využívané nie len cykloturistami a obyvateľmi okolitých obcí, ale aj školákmi a škôlkarmi na vzdelávacie aktivity v prírode počas vyučovania.

 

2.Dobrovoľníci z KST Krupina zvýšili turistickú vybavenosť na turistických a cyklo trasách v okolí Krupiny, kde obnovili značenia na 46 kilometroch cykloturistických trás Bzovská Lehôtka – hrad Bzovík, Krupinský okruh a Tvoľ – Švábska križovatka. Osadili tiež cykloturistický mapový infopanel, ako aj špeciálnu rampu na lesnej ceste, ktorá umožňuje prejazd práve cyklistom. V projekte navyše obnovili dve studničky – Pod hrabom a Pod klenom.

 

3.Vybudovanie odpočívadiel na trase Náučného chodníka Krasové javy Hôrky a obnova cykloturistického značenia na trase Prielom Muránky zabezpečili zo SCK Slovenský kras. Obnovou prešlo značenie na 18 kilometroch cykloturistickej trasy Gemerská Hôrka – Bretka, pribudli 4 nové cyklosmerovníky a osadený bol aj mobiliár – 6 lavičiek so stolom, 3 informačné panely a stojan na bicykle.

 

4.O zlepšenie a obnovu turistickej infraštruktúry v širšom priestore Hiadeľského sedla sa postaral SZOPK Nízke Tatry. Obnovili značenia na 19 kilometroch turistických trás Moštenica – Hiadeľské sedlo a na trase Hiadeľské sedlo pribudli 3 smerovníky. Z projektu bola hradená najmä generálna rekonštrukcia a vylepšenie populárneho turistického prístrešku v Hiadeľskom sedle na Ceste hrdinov SNP, kde boli osadené podlahy, bočné steny, vymenená bola šindľová strecha a opravou prešlo drobné vybavenie prístrešku.

 

5.Obnova, čistenie a spriechodnenie turistického chodníka v NP Poloniny malo na starosti OZ Čemerica Stakčín. Dobrovoľníci rekonštruovali turistickú útulňu na turistickej značenej trase Runina – Ruské sedlo. Vybudovaná bola latrína a osadilo sa šesť lavíc so stolom. Výmenou prešla informačná tabuľa a opravený bol poškodený most cez potok.

 

6.OZ KoLesom sa postaralo o nový prístrešok Bulíková na východiskovom mieste veľmi populárnych Laskomerských trailov v blízkosti Banskej Bystrice. Osadené v ňom boli lavice i stojan na bicykle. Dobrovoľníci sa tiež pustili do značenia na cykloturistickej trase Podlavice – Riečanské sedlo v dĺžke 7 kilometrov.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zive-chodniky
Kontaktné osoby:
Programový manažér: Ján Roháč, 0905 240 137, rohac@ekopolis.sk
Komunikácia: Martina R. Hromadová, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.