Strom roka 2021 si vychutnal svoju výhru. Hlasovanie za Buk v súťaži Európsky strom roka začne na jar.


Počas sychravého rána 26. novembra sa v Starom Smokovci pri budove Horskej záchrannej služby ošetroval víťaz Ankety Strom roka, nádherný Buk lesný – previsnutý, ktorý nám do súťaže nominovali z Tatranskej informačnej kancelárie.

,,Zdravotný stav stromu je veľmi dobrý. Koruna je bez vážnych defektov s minimálnym množstvom suchých konárov len malých priemerov. Bezpečnosť predmetného stromu sa stanovisku nie je nijako znížená. Kmeň stromu je bez vážnych devastačných rán z minulosti, bez iných mechanických poškodení a výskytu drevokazných húb,“ znel odborný posudok arboristu Martina Magyara, ktorý je i členom ISA Slovensko. Vďaka patrí najmä domácim, ktorí sa o strom celé tie roky s láskou starajú.

Všetci hlasujúci sa môžu tešiť na február, kedy nás bude Buk reprezentovať v súťaži European Tree of the Year!

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.