Iniciatíva Sadíme budúcnosť opäť ožije jesennými výsadbami. Celkom 21 podporených komunít bude sadiť stromy naprieč Slovenskom


Návrat stromov do miest a otvorenej krajiny, kde zeleň chýba alebo je narušená, je cieľom iniciatívy Sadíme budúcnosť, ktorú už rok organizuje Nadácia Ekopolis. Túto jeseň podporí 21 projektov z rôznych lokalít v hodnote viac ako 55 tisíc eur. Vďaka webovému portálu www.sadimebuducnost.sk tak zároveň vzniká výnimočná databáza výsadieb na Slovensku.

 Sadíme budúcnosť je iniciatíva s grantovým programom, ktorá umožňuje aktívnym komunitám získať prostriedky i potrebné rady, aby mohli vysadiť stromy, a tým pozitívne ovplyvniť stav prostredia, v ktorom žijú, na dlhé roky. „V jesennom grantovom kole sme obdržali viac ako 60 žiadostí o grant. Spolu s odbornou porotou sme každú z nich museli posúdiť a ohodnotiť podľa viacerých kritérií, ako je napríklad vhodnosť lokality, druhová skladba drevín, zapojenie komunity a v neposlednom rade i povýsadbová starostlivosť, ktorá je pre udržateľnosť projektu kľúčová,“ približuje výber programová manažérka iniciatívy, Patrícia Krausová.

Jesenné výsadby sa začnú realizovať približne v októbri, keď bude počasie pre výsadbu stromov priaznivejšie. Medzi žiadateľmi sú jednotlivci, občianske združenia, zástupcovia miest a obcí, ako aj základné školy či domovy sociálnych služieb. „Pri výbere projektov sme zohľadňovali aj regionálny charakter tak, aby sme výsadby podporili v každom kúte Slovenska – od Sniny, Trebišova, cez Banskú Bystricu, Veľký Krtíš až po Bratislavu a Lozorno. Sadiť sa budú najmä aleje a ovocné sady, ale aj vetrolamy. Tešíme sa na každú jednu komunitu, ktorá sa na jeseň zapojí do výsadby našej spoločnej zelenšej budúcnosti,“ dopĺňa Krausová. Zoznam podporených projektov nájdete na tomto odkaze.

Cieľ iniciatívy sa nám darí napĺňať aj vďaka jednotlivým partnerom zo súkromného sektora, ktorí sa k nám počas roka pridávajú a vnímajú význam týchto projektov. Iniciatíva ako taká mohla vzniknúť a celý rok pretrvať aj vďaka generálnemu partnerovi, spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o. Aj túto jeseň ďakujeme a držíme palce najmä aktívnym občanom, ktorí výsadbové projekty realizujú v lokalitách naprieč Slovenskom,“ uzatvára Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. Výsadby podporili Kaufland, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nespresso, Východoslovenská energetika Holding a.s., Green Print, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia , L’Oréal. Na výsadby boli tiež použité zdroje súkromných darcov.

Celkovo program doteraz podporil výsadbu približne 2000 stromov vo viac ako 30 lokalitách po celom Slovensku za účasti zhruba tisícky dobrovoľníkov. Takýmto spôsobom chce program podporiť napĺňanie cieľa Európskej komisie vysadiť v EÚ do konca roka 2030 aspoň 3 miliardy stromov.

Kontakt pre média: Martina R. Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk, +421 908 371 289
Viac informácií: Patrícia Krausová, manažérka programu Sadíme budúcnosť, krausova@ekopolis.sk, +421 905 972 582

 

O programe Sadíme budúcnosť:

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

 

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk alebo www.ekopolis.sk.
FB: Sadíme budúcnosť   IG: @sadime.buducnost

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.