Pozvánka na online panelovú diskusiu: Kvalita výsadby ako základ dobrého projektu


Niekedy je menej viac. Pri výsadbe stromov to platí na 100%.

Strom je dlhoveký organizmus. Zo zrejmých dôvodov nemá možnosť sa presunúť na lepšie miesto, ak ho zasadíme na nevhodnom stanovišti alebo zle. Ak vyberieme nevhodný druh, zasadíme nekvalitnú sadenicu alebo urobíme chyby pri výsadbe samej, významne tak (negatívne) ovplyvníme nielen pravdepodobnosť toho, či strom prežije, ale aj to, koľko prostriedkov, času a energie budeme musieť dať do starostlivosti o vysadenú drevinu, ako veľký strom narastie a koľko sa dožije.

Už pri výsadbe teda významne určujeme rámce, ako veľmi a ako dlho bude môcť strom pozitívne vplývať na svoje okolie. V rámci tohto webináru sa budeme venovať téme kvality výsadby, ako základu dobrého projektu. Budeme hovoriť o tom, prečo nie je cieľom sadiť čím viac, ale čím lepšie, na čo myslieť pred a počas výsadby, čomu venovať pozornosť prioritne.

Rámcový program

  • Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis: privítanie, technické pravidlá (kladenie otázok apod.), program – o čom budeme hovoriť a v akej štruktúre, predstavenie témy a prezentujúceho
  • hosť Jaroslav Kolařík: Kvalita výsadby a povýsadbová starostlivosť
  • diskusia, odpovede na otázky z četu alebo pripravené otázky
  • záver a zhrnutie

Diskusiu môžete sledovať online na Facebooku.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.