Pozvánka na workshop: Medzinárodný workshop o certifikácii „Cyklisti vítaní v krajinách V4“


Workshop predstaví certfikáciu služieb pre cyklistov na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a Rakúsku a ich spoločný marketing, rovnako ako podporu z radov krajov Českej republiky a ďalšie súvisiace témy.

Akcia je súčasťou projektu „Vitajte cyklisti v krajinách V4“, zameraného na skvalitnenie marketingu služieb pre cyklistov v krajinách V4 a je určená pre zástupcov krajov, mimovládne organizácie, či zariadeniam s certifikáciou „Vitajte cyklisti“.

Na podujatí vystúpia odborníci v tejto téme z Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Workshop prebehne hybridnou formou (prezenčne i online) a bude tlmočený do českého jazyka. Účasť na workshope je bezplatná, kapacita je však obmedzená.

Registrácia je prostredníctvom emailu daniel.mourek@nap.cz do 11. 2 .2022, uveďte prosím formu svojej účasti (online alebo osobne).

Partneri projektu „Vitajte cyklisti v krajinách V4“

Partnerství o.p.s., Nadácia Ekopolis, Stowarzyszenie, Maketusz

„Tento projekt je kofinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Višegrádskych grantov z Mezinárodného Višegrádskeho Fondu. Poslaním fondu je šírenie myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce ve stredneh Európe.“

PROGRAM:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.