Pozvánka: Okrúhly stôl aj odborná exkurzia. Debatovať sa bude na tému regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku


V rámci programu Pre pôdu bola publikovaná analýza v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva. Vyplynuli z nej rôznorodé odporúčania, ale aj zistenie, že koncept regeneratívneho poľnohospodárstva nie je na Slovensku rozšírený. Najviac skúseností z uplatňovania princípov tohto udržateľného spôsobu obhospodarovania pôdy majú v PD Krakovany – Stráže.

V nadväznosti na tradičnú akciu Deň pôdy, ktorú organizuje PD Krakovany Stráže, usporiada Nadácia EkopolisNestlé Slovensko terénnu exkurziu a odbornú diskusiu/okrúhly stôl k téme regeneratívneho poľnohospodárstva. Uskutoční sa dňa 21. septembra 2022 od 13:00 hod. Cieľom diskusie bude konfrontovať prístupy regeneratívneho poľnohospodárstva s prístupmi a dopadmi konvenčného poľnohospodárstva a diskutovať o tom, či je tento koncept realizovateľný na Slovensku vo väčšom meradle, aký to má význam – pre farmárov, krajinu, spoločnosť a čo je potrebné urobiť pre rozšírenie tohto konceptu v našich podmienkach.

Rámcový program

13,00 hod. začiatok programu (miesto stretnutia: https://goo.gl/maps/zXSchRTiKWwogRbo8)

13,00 – 15,00 hod. komentovaná prehliadka poľnohospodárskeho družstva Krakovany – Stráže

15,00 – 15,30 hod. presun do školiacej miestnosti v Chateau Krakovany, Hoštáky 204/74, 922 02 Krakovany – https://goo.gl/maps/GVGp2KdCKy2BJ7fD6

občerstvenie

15,30 – 17,00 hod. okrúhly stôl o regeneratívnom poľnohospodárstve 

Moderátor: Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

Pozvanie do diskusie prijali:

  • Martin Kováč, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Robert Dohál, PD Krakovany Stráže
  • Martina Šilhánová, Nestlé
  • Jaroslav Jankovič, NLC/Slovenská agrolesnícka asociácia

Publikum budú tvoriť pozvaní predstavitelia relevantných ministerstiev a ich rezortných organizácií, zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej agentúry životného prostredia, farmári a poľnohospodári, zástupcovia potravinárskych firiem, profesných organizácií, komôr a asociácií, agrolesníci, environmentálne združenia a ďalší zainteresovaní. Predpokladáme účasť cca 25 – 30 ľudí.

po 17,30 hod. večera a neformálna diskusia

 

Organizačné informácie:

  • kapacita pre exkurziu a okrúhly stôl je obmedzená, preto prosíme o prihlásenie sa u Martina Gálika z Nadácie Ekopolis a to prostredníctvom emailu martin@galik.sk .V súvislosti s tým si organizátor vyhradzuje v prípade potreby právo obmedziť / limitovať počet účastníkov za jednu inštitúciu;
  • organizátori zabezpečujú pre všetkých účastníkov občerstvenie a večeru; pre pozvaných a potvrdených diskutujúcich hradia organizátori ubytovanie v priestoroch Chateau Krakovany z 21. 9. 2022 na 22. 9. 2022;
  • náklady na dopravu organizátori nehradia, dopravu zabezpečujú iba po predchádzajúcej dohode v odôvodnených prípadoch;
  • na druhý deň, vo štvrtok 22. 9. 2022, sa uskutoční Deň pôdy organizovaný v priestoroch PD Krakovany Stráže, ktorého organizátorom je PD Krakovany – Stráže.

Okrúhly stôl a exkurzia: program dňa

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.