Program Zelené oázy tento rok podporí 25 projektov na výsadbu drevín. Svojim hlasom im pomôžte navýšiť rozpočet!


Stromy a nová zeleň pribudnú v mestách a obciach po celom Slovensku. Postará sa o to 16. ročník grantového programu Zelené oázy Nadácie Ekopolis a Slovnaftu. Prvé výsledky sú už známe. Odborná komisia vybrala 17 najlepších projektov, ktoré získajú priamu finančnú podporu. Ďalších 8 vybraných návrhov sa  od 4. do 21. februára uchádza o hlasy verejnosti  na www.oazy.sk. Počet hlasov rozhodne o konečnej  výške finančnej podpory.

O podporu sa uchádzalo viac ako sto zelených projektov. Finalisti sa najviac priblížili téme ročníka „Stromy medzi nami“ alebo zaujali nápaditosťou a udržateľnosťou. Vďaka nim pribudnú nové dreviny a zeleň v uliciach miest a obcí. Vytvoria živé koridory, ktoré pospájajú izolované ostrovčeky zelene a podporia lokálnu rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť.

Ako uvádza Ľubica Štúberová, manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis, medzi priamo podporené projekty odborná komisia zaradila napríklad Útulok pre ľudí bez domova v Leviciach, ktorý v rámci projektu Komunitná domácnosť vybuduje úžitkovú záhradu a vytvorí drobnochov. Žiaci a učitelia v Trstenej, Hornej Štubni a Jelšave zas vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy vytvoria vo svojich areáloch zeleninové a ovocné záhrady či ovocné sady. Odborná komisia podporila aj výsadbu alejí a stromoradí v obciach Kladzany, medzi obcami Veľké a Malé Dvorníky a pri obci Pravotice. Podporu získala aj výsadba stromov na turisticky atraktívnom mieste Pustého hradu vo Zvolene.

V čase od 4. až 21. februára 2022 budú o ôsmych projektoch rozhodovať hlasy verejnosti. Každý z vybraných projektov automaticky získava minimálnu podporu 1000 eur, pričom každý ďalší hlas pomôže sumu finančnej podpory navýšiť. Verejnosť môže hlasovať na portáli www.oazy.sk.

„Do hlasovania postúpil jeden projekt z každého kraja Slovenska,“ vysvetľuje Ľubica Štúberová. O podporu verejnosti súťažia tieto projekty:

  • Upgrade Cyklokuchynskej záhrady – Bratislavský kraj
  • Lipová alej pri Čepeňskom ramene Trnavský kraj
  • E.M. – Zázračné Ekologické Miesto – Nitriansky kraj
  • Sad Lúčky – Trenčiansky kraj
  • Zachráňme školský sad – Banskobystrický kraj
  • Liptovské stromoradia – Žilinský kraj
  • Stromoradie spolupráce – Prešovský kraj
  • Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou alejou – košický kraj

Výsledky budú známe po uzavretí hlasovania v piatok 25. februára 2022.

Grantový program Zelené oázy už 16 rokov finančne podporuje aktívnych občanov pri vytváraní, obnove či oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Venuje sa zveľaďovaniu a podpore ďalších zelených riešení pre mestské i vidiecke prostredie. Zameriava sa aj na vytváranie komunitných záhrad, výsadbu a obnovu ovocných sadov alebo podporu vzniku drobnochovov a chovov včiel. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miesta, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Dlhodobým partnerom programu je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ktorá do tohto ročníka venovala sumu 60 tisíc eur.

Viac informácií: programová manažérka Ľubica Štúberová Nadácie Ekopolis, stuberovakopolis.sk, +421 902526755

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.