Cyklosčítače ECO-Counter na EuroVelo 13


Nadácia Ekopolis dlhodobo podporuje rozvoj diaľkovej cykloturistickej trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony. Je to trasa, dlhá viac ako 10-tisíc kilometrov, vedúca po hranici medzi bývalou východnou a západnou Európou od Barentsovho až po Čierne more. Úsek na Slovensku je dlhý takmer 100 kilometrov, vedie najmä pozdĺž rieky Moravy a cez Bratislavu prechádza do Rakúska.

Najnovšou aktivitou nadácie na tejto trase je projekt ICTr – Inovatívna cesta železnej opony. Medzinárodný projekt, podporený programom Interreg Stredná Európa a Slovenskou republikou, je zameraný na vyvinutie inovatívneho nástroja pre marketing tejto trasy – systému pre meranie environmentálneho dopadu cykloturistiky na trase, zvýšenie digitálnej gramotnosti podnikateľov v cestovnom ruchu na trase a uvedenie na trh nového cykloturistického produktu, ktorý bude iba v malej miere zaťažovať životné prostredie.

Nevyhnutným predpokladom pre meranie environmentálnych, spoločenských aj ekonomických dopadov cykloturistiky je dostupnosť dát o tom, koľko cyklistov trasu využíva. Zhodou okolností sa na trase EuroVelo 13 na Slovensku nachádza už 5 automatických sčítačov cyklistov ECO-Counter ZELT a MULTI, ktoré ich vlastníkovi, krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, dodala spoločnosť Jantárová cesta.

Sčítače ECO-Counter sčítajú počet cyklistov na trase (na Cyklomoste Slobody aj počet peších) už niekoľko rokov. Sčítač typu ZELT pozostáva zo slučiek, zafrézovaných do asfaltového povrchu cyklotrasy a z odolnej podpovrchovej odolnej schránky v prírodnom povrchu vedľa slučiek. V schránke sa nachádzajú potrebné zariadenia – logger a vyhodnocovacia jednotka, modem s anténou a batéria. V prípade sčítača typu MULTI je súčasťou aj stĺpik so senzorom chodcov. Sčítač nielen sčíta cyklistov, resp. peších (v hodinových intervaloch), ale namerané dáta posiela raz denne na centrálny server ECO-Visio, kde si ich vlastník sčítača Bratislava Region Tourism môže prezerať, analyzovať a prezentovať.

Pre zaujímavosť, sčítač na úseku EuroVelo 13 medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou zaznamenal za prvých 11 mesiacov toho roku takmer 110-tisíc prejazdov.

Spoločnosť Jantárová cesta dodáva na Slovensku automatické sčítače nemotorovej dopravy už od roku 2012. Počet dodaných sčítačov už prekročil 110, počet klientov sa blíži k číslu 30.

Viac informácií o sčítačoch ECO-Counter sa dozviete na stránke www.scitace.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.