Dobrého suseda môžete opäť požiadať o grant. Otvára sa grantové kolo na rok 2023!


Máte nápad na zlepšenie komunitného života vo vašom okolí? Prihláste sa do grantového programu Dobrý sused, ktorý podporí komunitné projekty v Ružinove, Podunajských Biskupiciach, Vrakuni a Rovinke celkovou sumou 30 000 eur.

Aby vaše nápady na pozitívne zmeny vo vašom najbližšom okolí nezostali len v myšlienkach, je tu program Dobrý sused, ktorý vám ukáže cestu k realizácii. Obyvatelia okolia bratislavskej rafinérie takto realizujú svoje nápady už štyri roky vďaka grantovému programu, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis. Na zlepšenie života miestnej komunity a susedských vzťahov môžete získať grant až 4.000 eur.

O grant môžu požiadať:
• registrované mimovládne neziskové organizácie
• základné, stredné a materské školy
• centrá voľného času a komunitné centrá
• mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka

Pri rozhodovaní o pridelení grantu veľmi zaváži ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite a aktívne dobrovoľníctvo. Dôležitá je tiež spolupráca žiadateľov so samosprávou či lokálnymi združeniami. Podporené projekty sa musia stať skutočnosťou do 6 mesiacov od pridelenia grantu.

„V minulom roku grantový program Dobrý sused podporil trinásť projektov, do realizácie sa zapojilo 253 dobrovoľníkov a plocha upravených a vysadených areálov je väčšia ako 26 000 m2. Vďaka grantu premenili dobrovoľníci – rodičia nevyužívanú betónovú plochu v materskej škôlke Srdiečko v Ružinove na záhradku na pestovanie zeleniny a byliniek. Grant pomohol aj pri vzniku prvej komunitnej záhrady v Podunajských Biskupiciach. Dobrý sused tiež podporil občianske združenie Odyseus vo Vrakuni pri vymaľovaní a uprataní klientskeho centra pri Pentagone aj so zapojením jeho klientov. Podporu dostali aj športové aktivity. Grant na nákup športového vybavenia využil hokejbalový klub v Podunajských Biskupiciach aj veslársky klub na Zlatých pieskoch a Dobrý sused podporil aj organizáciu 10. ročníka Vrakunského behu,“ približuje programová manažérka z Nadácie Ekopolis, Ľubica Štúberová.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spoločnosť spolupracuje s nadáciou Ekopolis.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na www.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk

#spoludokážemeveľa

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.