Dobrý sused podporil ďalšie 4 komunitné projekty


Aj teraz uprostred roka sa podarilo podporiť zaujímavé komunitné projekty, ktoré sa snažia o zveľadenie prostredia, majú edukačný či športový rozmer. V druhom kole hodnotenia prijatých žiadostí sme podporili tie najzaujímavejšie.

Grantový program Dobrý sused v druhom kole hodnotenia žiadostí podporil nasledovné 4 projekty:

  • Základná škola v obci Rovinka získa výškovo nastaviteľné basketbalové koše. Týmto projektom chce miestna basketbalové komunita sprístupniť basketbal všetkým vekovým kategóriám.
  • Obec Rovinka postupne v niekoľkých etapách obnovuje a spriechodňuje starý vetrolam, ten oddeľuje polia od novej domovej zástavby a je obľúbeným miestom obyvateľov na prechádzky. V rámci podpory sa podarí dosadiť do vetrolamu zeleň, ktorá na niektorých miestach chýba.
  • Združenie rybárov sa rozhodlo v rámci dobrovoľníckej brigády zarybniť Malý Dunaj v časti Vrakunskej promenády. Miestni rybári sa tak snažia o obnovu fungujúceho ekosystému, ktorý bol po ekologickej havárii a masívnom úhyne rýb v minulom roku narušený.
  • Rodičia, deti a pani učiteľky si na záhrade materskej školy Linzbothova v Podunajských Biskupiciach vytvoria vyvýšené záhony. Deti sa v záhradke naučia pestovať rastliny, následne ich spracovávať v kuchyni a používať pri tvorivých aktivitách.

Prehľad podporených projektov Dobrý sused 2023_2 kolo

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s nadáciou Ekopolis. Grantový program je otvorený od februára 2023 do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur.

Verejnosť, občianske združenia, ale aj miestne samosprávy môžu aj naďalej žiadať prostriedky, ktoré pomôžu užitočne zlepšiť komunitný život v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na tomto odkaze alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.