Obnovené desiatky kilometrov turistických trás aj nové oddychové miesta pre turistov


Program Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácie Ekopolis, sa už od roku 2008 zameriava na obnovu turistických a cykloturistických chodníkov. Vďaka podpore značky Horalky od Sedity pomohol program Živé chodníky v tomto roku 6 lokalitám. Miestni dobrovoľníci obnovili značenie na 50 km turistických a cykloturistických trasách, osadili nové lavičky, mostíky a vybudovali nové oddychové miesta.

Nadácia Ekopolis vybrala v programe Živé chodníky v roku 2023 spolu 6 projektov. Podporené projekty sa nachádzali v lokalitách Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Slovenský raj, Spišská Magura a Vihorlat. Program sa opäť primárne zameral na obnovu turistického a cykloturistického značenia vo vyhľadávaných turistických miestach. Okrem značenia, dobrovoľníci dané lokality vyčistili a vytvorili nové odpočinkové miesta. Pribudli lávky, mostíky, lavičky i turistická útulňa.

Program Živé chodníky realizuje naša nadácia od roku 2008, pričom od roku 2012 sa zameriavame na celé Slovensko. Za tie roky sme dohromady obnovili už viac než 1 200 kilometrov trás pre turistov a cykloturistov,“ hovorí Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky z Nadácie Ekopolis. Celkovo bolo na projekty tento rok prerozdelených 10 200 eur,“ dopĺňa.

Podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a značenie chodníkov a cyklotrás je nevyhnutnou súčasťou každého z podporených projektov. Každoročne však program prispieva k zlepšeniu vybavenosti najviac navštevovaných miest v podobe budovania prístreškov, lavičiek, mostíkov alebo studničiek pre turistov.  „Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny. Preto je nevyhnutné podporovať značkárov a miestne spolky v pomerne neviditeľnej, no o to viac potrebnej práci na údržbe značených chodníkov či pri budovaní nových miest na odpočinok počas túry. Vďaka práci týchto ľudí môžu byť naše trasy atraktívne a čo je dôležité, aj bezpečné pre všetkých,“ uvádza Roháč.

Od roku 2014 program Živé chodníky realizuje Nadácia Ekopolis s podporou značky Horalky od Sedity.

Zrealizované projekty v programe Živé chodníky 2023

  1. Dobrovoľníci z OZ Ferrata HZS Martinské Hole (Malá Fatra) vymenili starý poškodený drevený most na zaistenej turistickej trase ferrata HZS na Martinských holiach za nový oceľový most. Zároveň obnovili značenia celej trasy (4,2 km).
  2. Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky vytvorilo oddychové miesto pri starom peknom židovskom cintoríne v Spišskej Magure a obnovilo značenie na 7 km cykloturistickej trasy.
  3. SZOPK Nízke Tatry obnovilo 2 turistické prístrešky vo Vajskovskej doline a taktiež turistické značenie na 7 km trás v tejto oblasti.
  4. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Sloboda pohybu obnovili vyhorenú kolibu vo Veľkej Fatre a spravili útulňu, ktorá bude využívaná pre nocľahy počas hrebeňoviek aj ako útočisko v zlom počasí. Súčasťou projektu bola aj obnova 12 km turistickej trasy.
  5. OZ Zelená hora, Hrabušice sa zamerala na opravu 12 odpočinkových lavičiek na rôznych miestach národného parku a značenie na 16 km turistických trás v známych roklinách Suchá Belá, Piecky a Veľký Sokol.
  6. Dobrovoľníci z OZ Telekia Vihorlat vylepšili značenie prístupového turistického chodníka k Morskému Oku vo Vihorlate a postavili 2 mostíky na trase cez potok Okna.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pričom pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko. V priebehu rokov 2008 – 2023 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 220 km turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.