V Banskej Bystrici sa bude konať 10. ročník HUMAN FORUM


28. – 30. novembra  2023 sa v Banskej Bystrici uskutoční už 10. ročník ľudskoprávneho fóra  „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste v Banskej Bystrici. V mene nadácie Ekopolis vás pozývame na toto podujatie, pretože téma rozvoja občianskej spoločnosti je nám blízka a považujeme ju za veľmi dôležitú.

Minulý ročník konferencie (HUMAN FORUM 2022) bol zameraný na podporu demokracie zdola, na diskusie o dôležitosti posilňovania lokálnych demokracií, t. j. na budovanie lokálnych komunít, ktoré budú odolné voči prejavom radikalizácie, extrémizmu, nacionalizmu, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie, homofóbie a iných prejavov netolerancie až nenávisti, a to v geopolitickej situácii agresívnej vojny Ruska voči suverénnemu štátu Ukrajina.

Hlavnou témou 10. ročníka je Posilňovanie demokracie a občianskej spoločnosti ako prevencia rastu extrémizmu. Téma demokratických lokálnych spoločenstiev sa ukazuje ako kľúčová. Bez demokracie zdola nemožno vybudovať silnú, udržateľnú a odolnú demokratickú spoločnosť ako celok.

V tomto roku sa budú organizátori osobitne venovať potenciálu spolupráce pri rozvoji občianskej spoločnosti a demokracie na Ukrajine, či už v období stále pretrvávajúcej vojny alebo v povojnovom období. Slovensko a Európska únia potrebuje mať susediacu Ukrajinu so stabilnou demokraciou a silnou občianskou spoločnosťou.

PROGRAM

Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk a www.facebook.com/humanforumsk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.