Živé chodníky ožívajú! Otvárame nový ročník programu na podporu turistických trás a cyklotrás


Program Živé chodníky sa už po 15. krát prebúdza a spolu s novou výzvou chce aj tento rok podporiť obnovu a opravu značenia na obľúbených turistických trasách a cyklotrasách. Prihlasovanie projektov je otvorené do 10. mája 2023 a podmienky získania grantu sú dostupné online.

Hlavným cieľom programu je obnova, oprava či údržba turistického a cykloturistického značenia, ako aj oddychových a atraktívnych miest pre turistov v ich tesnej blízkosti.

Teší nás, že môžeme byť súčasťou skvelého programu Živé chodníky a tým sa podieľať na obnove a oprave turistických trás a cyklotrás. Ceníme si program Živé chodníky najmä pre to, že pomáha (cyklo)turistom zvyšovať kvalitu času stráveného v našej krásnej prírode a vytvára tak zážitky na celý život. Sme presvedčení, že aj vďaka tomuto je (cyklo)turistika na Slovensku na vzostupe a rodiny sa čoraz viac rozhodujú svoj voľný čas tráviť v prírode. Dá sa povedať, že Horalky zdieľajú rovnaké hodnoty, sú častým ‘parťákom’ turistov a zároveň sú národným pokladom, ktorý nás sprevádza takmer každý deň a spája generácie tak, ako aj naša krásna slovenská príroda,“ uvádza Tomáš Králik, marketing manager značky Horalky.

 Vďaka dlhodobej spolupráci so značkou Horalky zbiera Nadácia Ekopolis projektové námety, ktoré sa budú uchádzať o podporu v celkovej výške 10 tisíc eur. O podporu môže požiadať organizácia, ktorá je dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cykloturistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášľovania prostredia, či spravovania územia. Termín uzávierky prijímania projektových návrhov je 10. mája 2023 a všetky podrobnosti sú zhrnuté v dokumente Propozície.

Podaný projekt môže obsahovať aj ďalšie aktivity, napríklad obnovu, opravu a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, resp. verejných priestranstiev na daných trasách.  Môže ísť napríklad o lávky, mostíky, rebríky, protierózne opatrenia, odpočívadlá, prístrešky a útulne, či informačné a mapové panely a mnohé ďalšie.

„Je vidieť, že počet turistov slovenskej prírody, či už peši alebo na bicykli, stúpa a je preto potrebné sa stále viac a lepšie starať o značené turistické a cykloturistické trasy. Na Slovensku sa o trasy starajú dobrovoľní značkári, robia záslužnú, ale nedocenenú službu verejnosti a sme radi, že im môžeme aspoň v malej miere pomôcť. Sme presvedčení, že turistika je veľmi významným nástrojom udržateľného regionálneho rozvoja a že táto oblasť si zasluhuje našu pozornosť oveľa viac, ako je tomu doteraz,” uvádza Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky v Nadácii Ekopolis.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pričom pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko. V priebehu rokov 2008 – 2022 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 170 km turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
Kontakt: Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky v Nadácii Ekopolis, rohac@ekopolis.sk,  0905 240 137

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.