Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu


Od 4. marca do 15. apríla 2024 sa otvára druhé kolo výzvy grantového programu Dobrý sused, cez ktorý môžu občianske združenia, ale aj školy či miestne samosprávy z bratislavských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bratislave, Dunajská Lužná a Rovinka požiadať o grant. Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skvalitňujú verejný priestor.

„Grantový program Dobrý sused pomáha v okolí rafinérie. Spája aktívnych ľudí pri zlepšovaní komunitného života a za uplynulých päť rokov dokázal, že dobré nápady podporené grantom zlepšujú priateľské susedské vzťahy,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, ktorá udržiava a rozvíja dobré susedské vzťahy. Jedným z cieľom programu je aj podpora spolupráce a partnerstiev samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Za uplynulých päť rokov program podporil viac ako 60 dobrých zámerov a užitočných riešení v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka. V aktuálnom šiestom ročníku k nim pribudnú aj projekty z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave.

„Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61 tisíc eur. Uzávierka 2. kola grantovej výzvy na rok 2024 je 15. apríla 2024,“ dopĺňa Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií nájdete na: www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/dobry-sused awww.spoludokazemevela.sk/nase-projekty/dobry-sused

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.