Dobrý sused podporil 7 komunitných projektov


V grantovom programe Dobrý sused, ktorý realizujeme s podporou spoločnosti Slovnaft už 6.rok, sa mohli aktívne komunity z bratislavským mestských časti Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bratislava, Dunajská Lužná a Rovinka uchádzať o financie na podporu ich komunít, organizovanie športových, kultúrnych aktivít, či zveľaďovanie verejných priestranstiev. 

V prvom kole grantovej výzve podporil Dobrý sused 7 projektov celkovou sumou 11 180 eur.

Podporu získali:

  • Spoločenstvo detí a mládeže Domino – Komunitné priestory patriace saleziánskemu rádu sú určené pre podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Dobrý sused podporí priestor miestnej telocvične na dovybavenie rôznymi športovými pomôckami.
  • OZR pri Materskej škole Bodvianska – V materskej škole na Bodvianskej ulici si vybudujú vyvýšené záhony vďaka čomu budú môcť vyučovať environmentálnu výchovu v praktických aktivitách.
  • Krúžky v škole – Festival detí s krúžkami v škole je podujatím, ktoré občianske združenie organizuje každoročne. Ide o predstavenie možností ako zmysluplne môžu deti tráviť svoje popoludnia. Dobrý sused podporí podujatie nákupom materiálu na tvorivé dielne.
  • Záhrada Dvory – Komunita 50 rodín už päť rokov spoločne tvorí a pestuje komunitnú záhradu. Vďaka podpore Dobrého suseda získajú materiál na výrobu nových vyvýšených záhonov.
  • ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda, o.z. – Plavecká komunita získala podporu na zorganizovanie  štvrtého ročníka 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania, ktorý sa bude konať v júni tohto roku na jazere Nové Košariská v Dunajskej Lužnej.
  • STÁLE DOBRÍ n.o. – Projekt ponúka pre seniorov priestor socializácie a zároveň možnosť naučiť sa niečo nové, alebo „oprášiť“ staré tanečné kroky.
  • Deti mamy Margity – Materské centrum sa svojimi aktivitami snaží najmenším deťom priblížiť prírodu a jej princípy, vďaka podpore získa centrum materiál na výrobu vtáčích búdok, hmyzích hotelov a ďalší tvorivý materiálov.

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri plánovaných aktivitách. 

Viac informácií o podporených projektoch nájdete TU.

Ak máte nápad na projekt, ktorý podporí komunity v Ružinove, Vrakuni, Podunajských Biskupiciach, Petržalke a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave, tak máte možnosť sa zapojiť do ďalšej výzvy na jar 2024. Viac infor prinesieme čoskoro.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.