Otvárame 16. ročník programu na podporu turistických trás a cyklotrás


Program Živé chodníky podporí aj tento rok obnovu a opravu turistického a cykloturistického značenia, ako aj oddychových a atraktívnych miest pre turistov v ich tesnej blízkosti. Prihlasovanie projektov je otvorené do 20. mája 2024. Partnermi 16. ročníka programu sú oblátky Horalky a Nadácia Tesco.

„Pešia turistika a cykloturistika zažíva na Slovensku boom. Veľký podiel na tom má systém značených turistických a cykloturistických trás, ktorý sa rozprestiera na celom území Slovenska. Nejde pritom iba o trasy a ich značenie, ale aj tisíce objektov – odpočívadiel, mostíkov, studničiek a pod. O to všetko sa starajú dobrovoľníci – či už značkári trás alebo miestni ľudia, ktorým nie je ich okolie ľahostajné. Ich práca je záslužná a veľmi efektívna a veľmi radi tieto aktivity v rámci programu Živé chodníky podporujeme. Má to zmysel, nielenže sa zlepšuje prostredie pre aktivity v prírode, ale sa aj upevňujú a rozvíjajú vzťahy v regiónoch,” uvádza Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky v Nadácii Ekopolis.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pričom pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko. V priebehu rokov bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 170 km turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

„Už 10 rokov s radosťou podporujeme projekt Živé chodníky Nadácie Ekopolis, ktorého iniciatíva je zameraná na obnovu turistických a cykloturistických značení a zveľaďovanie turistickej infraštruktúry. Veríme, že udržateľná turistika je kľúčom k zachovaniu krás našej prírody a k podpore zdravého spôsobu života. Tento projekt nie je len o zlepšovaní vzhľadu našich turistických chodníkov, ale aj o podpore biodiverzity a udržateľného regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Každý krok, ktorý sme urobili spolu s Ekopolisom, bol ďalším krokom smerom k zachovaniu krásy našej prírody a posilneniu uvedomelosti o jej hodnote. Veríme, že spoločné úsilie nás privedie k ešte väčším úspechom v obnove a ochrane našich turistických oblastí. Horalky sa zaväzujú byť spoľahlivým partnerom v tejto misii a aktívnym podporovateľom udržateľného cestovného ruchu na Slovensku,“  dopĺňa Tomáš Králik, marketing manager značky Horalky.

Nadácia Ekopolis zbiera projektové námety, ktoré sa budú uchádzať o podporu v celkovej výške 18 700 eur. O podporu môže požiadať organizácia, ktorá je dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cykloturistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášľovania prostredia, či spravovania územia. Termín uzávierky prijímania projektových návrhov, ktoré budú zamerané na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku, je 20. mája 2024.

Podaný projekt môže obsahovať aj aktivity, ako napríklad obnovu, opravu a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, resp. verejných priestranstiev na daných trasách.  Môže ísť napríklad o lávky, mostíky, rebríky, protierózne opatrenia, odpočívadlá, prístrešky a útulne, či informačné a mapové panely a mnohé ďalšie.

„Nadácia Tesco dlhodobo podporuje aktivity na zlepšenie života a prináša niečo navyše pre ľudí, komunity aj planétu. Veľmi nás teší, že v spolupráci s Nadáciou Ekopolis pomôžeme k obnove a vylepšeniu slovenskej krajiny a posilneniu rekreačných a poznávacích možností našich komunít. Vďaka projektu môžeme spoločne zabezpečiť udržateľný rozvoj našich turistických a cyklistických chodníkov, ktoré budú aj naďalej lákať návštevníkov našej krásnej slovenskej prírody,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku a správkyňa Nadácie Tesco.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.