Výročná správa Nadácie Ekopolis za rok 2023


30 ROKOV NADÁCIE EKOPOLIS. SPOLU PRE ĽUDÍ, PRÍRODU A BUDÚCNOSŤ

V Nadácii Ekopolis sme v máji 2023 oslávili výnimočné jubileum. Už 30 rokov vyt- várame priestor úsiliu chrániť životné prostredie a rastúcemu záujmu ľudí reálne pomôcť našej krajine. Tri dekády podporujeme projekty lokálnych komunít a dob- rovoľníkov naprieč Slovenskom. Od svojho vzniku sme podporili viac ako 3 867 pro- jektov mimovládnych organizácií, samospráv i občianskych iniciatív v sume viac ako 26,9 mil. eur.

Prostredníctvom grantových programov sa snažíme do spoločnosti priniesť nové nápady, inovatívne programy a predovšetkým lokálne riešenia environmentálnych problémov súčasnosti. Podporujeme aktivity mimovládnych neziskových organizá- cií v mestách a lokálnych komunitách na celom Slovensku. Skutočná hodnota a prí- nos týchto projektov pre ľudí a prostredie sú však nevyčísliteľné. Uplynulý rok nájdete zhrnutý v najnovšej Výročnej správe našej nadácie za rok 2023.

Prehľad Výročných správ nadácie

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.