V 10 obciach a školách zlepšili nakladanie s energiami a zaznamenali prvé úspory


vedeckyjarmok4_SereďEfektívne nakladanie s energiami môže priniesť významné úspory financií. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia, keďže produkcia napríklad elektrickej energie je vždy aj záťažou. Kým riešením budúcnosti na úrovni miest a obcí je ich komplexný energetický manažment, množstvo užitočných zmien môžeme uskutočniť už teraz.

Program na energiu s rozumom umožnil 5 obciam a 5 školám západoslovenského kraja zrealizovať opatrenia na úspory energie tak, aby odrážali ich potreby a možnosti. Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica podporila 10 projektov škôl a obcí, ktoré zefektívnili ich využívanie elektrickej a tepelnej energie. Donorom je Západoslovenská energetika, a.s.

Projekty boli v 5 obciach zrealizované vždy „párovo“ – v obecnej budove a miestnej škole. Dôvodom vytvárania takýchto tandemov bolo využitie zmien v praxi na vzdelávanie žiakov. Školy sa zúčastnili samotného hľadania vhodných riešení na začiatku plánovania projektov a neskôr zahrnuli tému energie do vyučovania na vybraných predmetoch a v rámci rovesníckeho vzdelávania, kedy starší žiaci učili mladších. Na školách tiež vyhodnotili predpokladané či dosiahnuté úspory energie, merali intenzitu osvetlenia pred a po zmene, tiež šírili informácie o činnostiach, ktoré k úsporám energie vedú.

Spolu 10 uskutočnených projektov vytvorilo pestrú mozaiku riešení. Stručne ich predstavíme:

V Zariadení sociálnych služieb Jeseň života Levice nahradili v izbách klientov pôvodné svietidlá LED svetelnými zdrojmi. Meraniami intenzity osvetlenia pred aj po zmene namerali asi trojnásobné zvýšenie intenzity osvetlenia. Zníženie spotreby elektrickej energie v zariadení zaznamenali  prostredníctvom elektromerov a tiež na faktúrach za elektrinu. Žiaci ZŠ tiež pripravili pre asi 80 klientov zariadenia prednášku o úsporách energie a kultúrny program.

V Majcichove zrekonštruovali vestibul kultúrneho domu. Netesniace dvere a okná doplnili stenou a osadili nové okná a dvere, čím zabránili výrazným únikom tepla. Na dosiahnutie 19 °C vo vestibule spotrebovali približne o 40 % energie menej, než pri porovnateľnej vonkajšej teplote pred rekonštrukciou. V spolupráci s miestnou ZŠ zorganizovali tiež komunitný vzdelávací deň, počas ktorého prezentovali výsledky projektu, ako aj možnosti úspor energie.

vedeckyjarmok2_SereďZákladnej umeleckej škole Jána Fishera Kvetoňa v Seredi  vymenili 18 starých radiátorov v 12 triedach, ktorých funkcia už bola nedostatočná a v triedach si v zime pomáhali aj ohrievačmi. Radiátory, nové aj pôvodné, tiež doplnili 52 termostatickými hlavicami. Vyradenie ohrievačov zníži spotrebu v zimnom období asi o 50 kWh denne, čím škola ušetrí aj značné finančné prostriedky. 31 žiakov školy tiež prenieslo svoje poznatky o energii do výtvarného vyjadrenia s využitím rôznych techník.

Vo Svodíne sa potešili z rekonštrukcie vykurovania kinosály v kultúrnom dome. Zariadenie pomerne často využívajú na usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí. Kým predtým museli začať s vyhrievaním kinosály aj 4 – 5 dní pred podujatím, inštalované infračervené panely dnes stačí zapnúť krátko pred jeho začatím. Ušetrené prostriedky tak odhadujú až na 200 EUR pri jednej udalosti v zimnom období.  „V kinosále už boli 2 divadelné predstavenia a kultúrny program ku Dňu matiek. Panely splnili naše očakávania, kúriť sme začali približne 2 hodiny pred začatím programu. Diváci boli s teplotou v sále spokojní,“ poznamenal Mgr.  Szabolc Méri, obec Svodín.

Gym_VrbovéKúrii Mórica Beňovského vo Vrbovom kompletne zrekonštruovali osvetlenie budovy výmenou klasických žiaroviek a neónových žiaroviek za LED svetelné zdroje. Dosiahli tak až 50 % úsporu energie potrebnej na osvetlenie budovy, čo preukázali nielen teoretickým výpočtom, ale aj meraniami reálnej spotreby s využitím elektromerov v budove. Okrem výmeny pôvodných svetelných zdrojov tiež doplnili 10 LED svietidiel do galérie, aby zabezpečili dostatočnú intenzitu osvetlenia v tejto časti budovy. „Spolupráca s miestnou školou v rámci tohto projektu priniesla tiež prehĺbenie vzťahov a priateľstiev medzi osobami zainteresovanými v projekte,“ uviedol Mgr. Matúš Opatovský, zástupca mesta Vrbové.

Žiaci Základnej školy Saratovská v Leviciach sa zúčastnili merania intenzity osvetlenia v zariadení partnerskej organizácie ZSS Jeseň života Levice a tiež v biologickej učebni vlastnej školy. V učebni následne firma vymenila pôvodné svietidlá za LED svetelné zdroje, čím dosiahli takmer 100 % zvýšenie svetelnej intenzity a tiež vyše 20 % úspory energie. Informácie o úsporách energie škola šírila napríklad prednáškou klientom v zariadení Jeseň života, článkom v školskom časopise, na webe a príspevkom do školskej televízie.

ZŠ Jána Palárika MajcichovTému energie do vyučovania zaviedli komplexným spôsobom v Základnej škole Jána Palárika v Majcichove. Napríklad na fyzike sa zamerali na výpočet spotreby energie svetelných zdrojov a ich svietivosti. Údaje o mesačných spotrebách energie a plynu využili pre prácu s Excelom, tabuľkami a grafmi na informatike a matematike. Praktickým  prínosom projektu bola výmena takmer 90 žiaroviek za úsporné LED svetelné zdroje, no žiaci tiež dosiahli zmenu aj lepším dodržiavaním pravidiel pre úspory energie na škole. „Počas rovesníckeho vzdelávania ôsmaci štvrtákom prezentovali spotreby energií v našej škole a oboznámili ich s pojmom „uhlíková stopa“. Mladší žiaci v burze nápadov navrhovali riešenia na zníženie množstva spotrebovanej energie v škole aj v domácnosti,“ povedala RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová, ktorá projekt koordinovala.

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa zamerali na zefektívnenie správania sa pri vykurovaní v zimnom období, čo má škole pomôcť pri znižovaní nadmerných nákladov. Do tried namontovali elektromery a teplomery. Energetickú bilanciu žiaci zlepšia zavedenými pravidlami pre vetranie a používanie žalúzií a svietidiel, v kombinácii s monitorovaním a šírením informácií o úsporách energie.

ZŠ Svodín vymenili 26 žiariviek za úsporné LED svetelné zdroje. O výrobe elektrickej energie žiaci získali informácie návštevou JE Mochovce, ale tiež v rámci rovesníckeho vzdelávania s témami alternatívne zdroje energie a možnosti úspor energie v domácnostiach. O témach súvisiacich s energiou tiež informovali formou plagátu umiestneného na chodbe školy.

V Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom vymenili staré osvetlenie za LED svetelné zdroje v 4 triedach, čím dosiahli približne 50 % úspory energie. Úspory vyjadrili aj v ušetrených financiách – mesačne predstavujú v priemere asi 20 €.  48 žiakov školy sa tiež zúčastnilo exkurzie do Elektrárne Piešťany a získané poznatky z prednášok využili na vypracovanie projektov na fyzike. Študenti okrem toho aktívne informovali o projekte a jeho výsledkoch prostredníctvom násteniek na škole, tabule v centre mesta a na školských podujatiach. „Žiaci sami oznamovali zlepšenie osvetlenia v triedach, ktoré je silnejšie a lepšie sa im pri ňom pracuje. Pozitívom pre nás bolo, že túto zmenu zaznamenali aj členovia pedagogického zboru,“ uviedla Mgr. Mária Oravcová, koordinátorka projektu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.