Aby ožili turistické chodníky v národných parkoch


Na obnovu a vylepšovanie turistických značených chodníkov a turistickej infraštruktúry v národných parkoch Slovenska  je zameraný program Živé chodníky, ktorého druhý ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis,  v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia.

O podporu do výšky 180 tisíc korún na projekt sa  môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie a neformálne skupiny občanov. Toyota podporila projekty celkovou sumou 900 000 korún. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. januára 2009. Víťazné nápady by mali byť zrealizované do konca októbra 2009.

Cieľom programu Živé chodníky je podporiť citlivú obnovu krajiny vo Vysokých a Nízkych Tatrách a ostatných národných parkoch Slovenska, skvalitniť ich ochranu a zveľadiť rekreačné a poznávacie funkcie prírody.

“Prvý ročník ukázal, že Slovensko potrebuje takýto program. Projekty, ktoré sme podporili, sa ukázali ako veľmi užitočné. Úspešní žiadatelia nielen prečistili turistické chodníky a obnovili na nich značenie, ale vybudovali aj nové objekty pre turistov – odpočívadlá, mostíky, informačné panely a podobne. V druhom ročníky chceme nadviazať na tento úspech a sme radi, že popri Vysokých a Nízkych Tatrách, na ktorých stále leží priorita programu,  dostanú príležitosť aj ostatné národné parky,“  zhodnotil  Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

„Toyota zohráva v oblasti ochrany životného prostredia významnú rolu už dlhé roky. Jej filozofia nestojí výhradne na aplikácii moderných šetrných technológií, ale snaží sa súčasne rešpektovať prírodu aj v rámci celého životného cyklu automobilu. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež snaha zaujať so širokou verejnosťou spoločný názor vo veci ochrany životného prostredia,“   dodáva Marián Hoffer, riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Slovakia.

Žiadosti bude posudzovať odborná grantová komisia zložená z odborníkov v oblasti udržateľného rozvoja, turizmu a dobrovoľníctva.

Viac informácií získate na www.old.ekopolis.sk/zivechodniky alebo u programového manažéra Jána Roháča, 0905 240 137.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.