Aj v priemyselných areáloch môže byť príroda zaujímavá. V ČOV Rakytovce narátali až 39 vtáčích druhov


Počet vtáčích druhov v ČOV Rakytovce je vysoký kvôli brehovým porastom neďalekého Hrona, ale aj vďaka projektu pre podporu biodiverzity, ktorý firma realizuje.

Spoločnosť Veolia  a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. projekt podpory biodiverzity realizujú v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už od roku 2017. Aktuálne sa v spolupráci s ornitológom Imrichom Kováčom zo SOS/BirdLife Slovensko zamerali na monitoring vtáčích druhov, ktoré sa v areáli ČOV Rakytovce vyskytujú.

„Počet vtáčích druhov nás milo prekvapil, je to pomerne vysoké číslo vzhľadom na plochu areálu. U väčšiny druhov odborník zaznamenal aj hniezdenie, pričom až pre 5 z nich platí, že ich populácia u nás klesá“, povedal na adresu prieskumu Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis.

V čistiarni odpadových vôd v minulých rokoch inštalovali vyše 20 vtáčích búdok rôznych typov a v roku 2019 aj 50 umelých hniezd pre belorítku domovú. Priaznivé podmienky súvisia aj s výskytom väčších drevín a postupnou zmenou vybraných trávnatých plôch na kvitnúce lúky, kde vtáky nájdu viac potravy.

Zaujímavosťou je výskyt vzácneho sokola lastovičiara (Falco subbuteo), ktorý priestor využíva ako lovné teritórium. Potešila aj prítomnosť strakoša obyčajného (Lanius collurio) a pekne sfarbeného stehlíka konôpku (Carduelis cannabina), pretože tieto druhy v našej prírode ubúdajú, ale aj výskyt ďalších druhov.

Ornitológ pre zlepšenie prostredia navrhol aj niekoľko nových opatrení, napríklad doplnenie krov, ktoré v areáli chýbajú. Avšak množstvo pôvodných druhov listnatých drevín už v rámci projektu vysadených bolo. Stromy a kry postupne vtákom poskytnú úkryt, potravu, hniezdne možnosti a časom môžu pribudnúť aj ďalšie vtáčie druhy.

„Projekt Ochrana a podpora biodiverzity v technických areáloch sme začali realizovať ako prvá spoločnosť na Slovensku. Začínali sme postupne auditom biodiverzity v areáli a postupne pribúdali opatrenia na udržanie  a  rozšírenie výskytu rastlinných aj živočíšnych druhov.  V areáli čistiarne sme vybudovali jazierko, ktoré zadržiava dažďovú vodu z blízkej budovy a je biotopom pre vodné rastliny a živočíchy, máme  tu tiež interaktívne prvky určené na výučbu žiakov, založili sme les z lokálnych druhov drevín. Chceli by sme byť inšpiráciou  pre  ďalšie firmy a ukázať, že  aj technický areál môže byť oázou biodiverzity“, zhrnula Slavomíra Vogelová zo spoločnosti Veolia.

Areál ČOV Rakytovce sa stal súčasťou medzinárodného konceptu Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (BOP – Biodiversity Oriented Premises), ktorý v slovenskom prostredí rozvíja Nadácia Ekopolis vďaka projektu EÚ LIFE BooGI-BOP. Kontakt: Štefan Jančo, programový manažér, janco@ekopolis.sk, 048/ 470 10 94

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.