V Banskej Bystrici sa uskutoční diskusia na tému imigranti v Európe


Občianske združenie ZADOBE pripravilo na 29. septembra 2015 diskusiu s dvoma hosťami, ktorí ponúknu na teraz tak medializovanú tému svoje rozdielne názory. Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Uvedomelá mládež, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a iPlatformou zrealizuje občianske združenie ZADOBE diskusiu na tému Imigranti v Európe. „To, či je Slovensko v ohrození a prečo vlastne dochádza k migrácií nám povedia pozvaní hostia. Príďte diskutovať na spoločenské, ekonomické a politické súvislosti imigrácie. Spoločne zistíme, čo je na tvrdení médií pravdivé,“ uvádza Mária Svidroňová,  výkonná riaditeľka občianskeho združenia ZADOBE.

Hosťami budú Ivan Samson, bezpečnostný analytik Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Reza Qualam Hadz Sicani, utečenec z Iránu, ktorý už 10 rokov vedie na Slovensku úspešný život. Diskusia sa uskutoční od 17. hodiny v Aule Rotunde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„V našom občianskom združení prinášame nielen známych a motivačno-inšpiratívnych hostí, ale aj aktuálne témy. Jednou z nich je aj téma imigrantov, súčasnú situáciu viacerí označujú za novodobé sťahovanie národov. Preto si myslím, že diskusia s odborníkom a s človekom, ktorý bol tiež pred 10 rokmi nútený opustiť rodnú krajinu pre svoju vieru prinesie určite zaujímavé názory,“ dopĺňa Mária Svidroňová.

Projekt Uvedomelá mládež, ktorý realizuje občianskeho združenia ZADOBE, sa tématicky venuje boju proti rasizmu, extrémizmu a hate-speech, a to formou organizovania osvetových podujatí. Súčasťou projektu je okrem iného aj vypracovanie stredoškolských učebných osnov výchovy proti negatívnym javom ako sú rasizmus a extrémizmus.

Viac informácií o projekte: Mária Svidroňová, msvidronova@gmail.com, 0905 309 505, www.zadobe.sk.


 

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.