V Banskej Bystrici sa uskutoční konferencia Cyklistická doprava 2015


Nadácia Ekopolis, OZ Mulica Žilina a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica organizujú v dňoch 6. a 7. októbra 2015 konferenciu Cyklistická doprava 2015. Siedmy ročník národnej konferencie je venovaný témam ako Cyklistická doprava, cykloturistika a udržateľná mestská mobilita.

Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka, Ministerstva životného prostredia SR a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. „Cieľom konferencie je vzdelávanie tých, ktorí majú túto oblasť na starosti, a výmena poznatkov medzi tými, ktorí cyklistickou dopravou alebo mobilitou žijú,“ povedal Marian Gogola z OZ Mulica.

Na konferencii vystúpia domáci i zahraniční odborníci z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. „Počas prvého dňa konferencie, 6. októbra 2015 sú pre účastníkov pripravené prezentácie na tému Plánov udržateľnej mestskej mobility, Integrovaného regionálneho operačného programu a v neposlednom rade aj príklady dobrej praxe z európskych krajín,“ upresnil Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Na účastníkov čaká aj exkurzia pešou zónou Banskej Bystrice, na ktorej ich bude sprevádzať zástupca mesta. V podvečerných hodinách sa uskutoční slávnostná večera spojená s vyhlásením výsledkov kampane Európskeho týždňa mobility 2015 a ocenením víťazných samospráv.

7. október je venovaný témam ako cyklistická doprava a cykloturistika. V poobedňajších hodinách budú prebiehať dva workshopy, pričom jeden je určený pre samosprávy, pre ktoré je pripravená moderovaná diskusia na tému Mestá pre cyklodopravu a udržateľnú mobilitu na Slovensku. Druhý workshop je zameraný na cyklofirmy a hľadanie možností pre spoluprácu pri rozvoji cyklistiky na Slovensku. Počas konferencie sa zároveň uskutoční aj stretnutie cyklokoordinátorov, ktoré bude viesť Petr Klučka, ktorý je národným cyklokoordinátorom.

Sprievodným podujatím konferencie je prezentácia organizácie CIVINET Česká a Slovenská republika (sieť miest pre udržateľnú mobilitu), ktorá bude spojená s konzultáciami a poradenstvom.

Konferenciu Cyklistická doprava organizuje od roku 2009 OZ Mulica v spolupráci s lokálnymi a odbornými partnermi. Ide o zatiaľ jedinú pravidelnú celoslovenskú konferenciu, zameranú na bicyklovanie. V roku 2015 sa prvýkrát za sedem rokov organizovania konferencie k téme prihlásili aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo životného prostredia, čo je jednoznačným dôkazom toho, že problematika nemotorovej dopravy SR získava na význame.

Viac informácií: www.cyklodoprava.sk/konferencia, Eva Ščepková, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.